בחינת אמיר"ם בתנאים מותאמים

בחינת אמיר"ם אינה נערכת בתנאים מותאמים.