בחינה בתנאים מותאמים

בחינת אמיר"ם אינה נערכת בתנאים מותאמים.