בחינות ידע בעברית

  • יעלנט

    יעלנט

    בחינת ידע בעברית בגרסה ממוחשבת.

  • יע"ל

    יע"ל

    בחינה זו מוצעת לנבחנים הרשומים לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית בלבד.