בחינות ידע בעברית

  • יע"ל

    יע"ל

    בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

  • יעלנט

    יעלנט

    בחינה ממוחשבת למיון בעברית המיועדת לנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית.