פנייה לאבחון במכון אלה

מכון אלה הוא מכון לאבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בסטודנטים ובצעירים המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. מכון אלה הוא אחד ממכוני האבחון המאבחנים באמצעות מת"ל. המכון נמצא בבניין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים.

מידע כללי לפונה   תשלומים למכון אלה

 

תהליך האבחון

לצורך תיאום אבחון מבוסס מת"ל במכון אלה, תחילה עליכם לשלוח אלינו את המסמכים המפורטים מטה, ותשלום עבור דמי טיפול בפנייה. צוות מכון אלה יעבור על המסמכים לקביעת התאמתכם לאבחון. אם נמצאתם מתאימים, נתקשר אליכם לתיאום מועדי האבחון והמשוב. נודיע לכם טלפונית גם במקרה של חוסר התאמה לאבחון מבוסס מת"ל. את יתרת התשלום עבור האבחון עליכם לשלם לפני המפגש הראשון.  בשיחה הטלפונית נתאם אתכם שני מועדים של כשעתיים כל אחד לצורך העברת האבחון, ומועד שלישי של כשעה, למשוב על תוצאות האבחון ולהשלמת פרטים חסרים.

חוות דעת המסכמת את תוצאות האבחון ומפרטת המלצות להתאמות בדרכי היבחנות, תשלח אליכם בדואר רשום כשבועיים לאחר המשוב. התהליך כולו, ממועד קבלת המסמכים במכון אלה ועד לקבלת חוות הדעת אורך כשישה שבועות. יחד עם זאת, בתקופות מסוימות, כגון לפני מועדי הבחינה הפסיכומטרית, מגיעות אלינו פניות רבות ולא ניתן לקבוע מועד מיידי. לכן מומלץ לפנות כשלושה חודשים לפני המועד שבו תזדקקו לחוות הדעת.

בפנייה לאבחון עליכם לשלוח למכון אלה בדואר רשום את המסמכים הבאים:

1. אישור תשלום של דמי הטיפול בפנייה בסך 80 ש"ח.

2. שאלון אישי לפונה בלשון זכר/בלשון נקבה.

3. מסמכים נלווים - עליכם לצרף לפנייתכם כל מסמך הנוגע לקשיים שבגינם פניתם לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותכם, על תפקודכם הלימודי ועל מצבכם הרפואי והרגשי, הן בעבר והן בהווה. בפרט, חשוב לצרף עותקים של המסמכים הבאים:

  • תעודות בית ספר - יסודי, חטיבה ותיכון (כל התעודות שברשותכם)
  • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות
  • דוחות אבחון קודמים
  • תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית, אם נעשתה
  • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
  • כל מסמך אחר העשוי לשפוך אור על קשייכם בעבר ובהווה, כגון: הפניות לאבחון, הפניות לטיפול וסיוע, הערכות מורים או מטפלים, סיכומי טיפולים, תיעוד רפואי של תרופות

לתשומת לבכם, המסמכים לא יוחזרו. לכן מומלץ לשלוח עותק ברור ולשמור ברשותכם את המקור.

הכתובת למשלוח בדואר רשום:
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים, 9126001.

למסירה ידנית יש להגיע לדלפק הקבלה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שער נווה-שאנן, קמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית ירושלים. נא רישמו על המעטפה: "עבור מכון אלה".

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' 15:30-08:30.

הנחיות הגעה למרכז הארצי לבחינות והערכה

מידע לקראת פגישת אבחון

1. הפגישות נערכות בבניין המרכז הארצי לבחינות, קמפוס גבעת רם, שער נווה שאנן. אנא הקפידו להגיע מעט לפני הזמן, כדי שיוותר לכם די זמן למצוא את הבניין.

2. נא הודיעו בדלפק הקבלה שהגעתם לאבחון במכון אלה.

3. יש להגיע לפגישה הראשונה מצוידים בתעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה או תעודת חוגר) ובאישור תשלום עבור האבחון בסך 1370 ש"ח.

4. חשוב להגיע לכל אחת מפגישות האבחון רעננים וערניים ככל האפשר, אחרי שינה מספקת בלילה הקודם.

5. תרופות:

א. פונים הנוטלים תרופות להפרעת קשב וריכוז, כגון ריטלין או קונצרטה, ימנעו מנטילתן ביום האבחון.
ב. פונים הלוקחים תרופות כלשהן לטווח ארוך, לא יפסיקו את נטילתן אך ידווחו על כך לבוחנת.

6. במקרה של איחור משמעותי לפגישה, ייתכן שיהיה צורך לקבוע פגישת אבחון נוספת. על פגישה נוספת ייגבה תשלום של 150 ש"ח.

7. במקרה שיש צורך לדחות פגישה, יש להודיע לנו על כך לפחות שני ימי עבודה מראש. על פגישה שבוטלה ללא הודעה מראש ייגבה תשלום של 150 ש"ח.

לתשומת לבכם:
חשוב מאד לבצע את המבחנים כמיטב יכולתכם. המערכת כוללת סדרה של מדדים לזיהוי ביצוע שאינו משקף את מלוא יכולתו של הפונה.
במקרה שהתמונה שתתקבל מן האבחון תהיה מוקצנת או בלתי סבירה, המאבחנת לא תוכל לגבש אבחנה ולהמליץ על התאמות וסיוע, וזאת גם אם יש לכם קשיים אמיתיים.

לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ליהודית מירוז, טל':  02-6759584; או לפנות בדוא"ל: yehudit@nite.org.il