בחינה חוזרת בתנאים מותאמים

לפי חוק אסור למאל"ו לשבץ אתכם לבחינה בתנאים מותאמים ללא בקשה מפורשת מכם, גם אם אושרו לכם תנאים מותאמים לבחינה במועד קודם. לכן, אם לא תודיעו לנו על רצונכם להיבחן בתנאים מותאמים עד תאריך סיום ההרשמה, בחינתכם תיערך בתנאים רגילים.

שימו לב! אם אתם פונים בשל מגבלה רפואית או נפשית יש לוודא שחוות הדעת עדכנית, כלומר, לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה אליה נרשמת. אם חוות הדעת המקצועית שנשלחה בעבר אינה מהשנה האחרונה, תידרש חוות דעת מקצועית חדשה.

אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה בעבר וברצונכם להיבחן בתנאים מותאמים פעם נוספת, בעת ההרשמה לבחינה תוכלו לבחור אם:

 

בקשה חוזרת על סמך מסמכים קיימים

אם תבחרו באפשרות זו, הצוות המקצועי יבדוק את בקשתכם להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים על סמך המסמכים השמורים אצלנו.

לאחר שהבקשה תיקלט במערכת יישלח אליכם אישור קליטה בהודעת SMS.

שימו לב: לאחר הבחירה באפשרות זו כל הוספה של מסמכים או הגשת ערעור כרוכה בתשלום.

 

הוספת מסמכים לעיון הצוות המקצועי

אם ברצונכם לקבל תנאים מותאמים נוספים או לשלוח אלינו מסמכים עדכניים, תוכלו להגיש מסמכים נוספים לעיון הצוות המקצועי לאחר שנרשמתם לבחינה. לשם כך עליכם:

  • להיכנס לאזור האישי, להקיש על הבחינה שנרשמתם אליה ואז על "בחינות בתנאים מותאמים", ולפעול לפי ההנחיות. לאחר שהבקשה תיקלט במערכת יישלח אליכם אישור קליטה בהודעת SMS.
  • אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר.

בקשתכם תיבדק לפי המסמכים השמורים אצלנו ולפי המסמכים הנוספים שצירפתם.

שימו לב: לאחר הגשת הבקשה כל שליחה של מסמכים נוספים או הגשת ערעור כרוכה בתשלום.

את המסמכים אפשר להגיש גם באמצעות דואר אלקטרוני:

  • יש למלא שאלון למבקש/שאלון למבקשת להיבחן בבחינה חוזרת או נוספת.
  • את השאלון ואת המסמכים הנוספים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל mutam@nite.org.il. בשורת הנושא יש לכתוב את שם הנבחן ואת מספר תעודת הזהות שלו.
  • אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר.

כאשר המייל יתקבל בתיבת המייל שלנו, תקבלו מייל אוטומטי המודיע שהמסמכים הגיעו לתיבת המייל הנכונה.
עם תחילת הטיפול בתיק יישלח SMS.

לתשומת לבכם: אי אפשר להיבחן בתנאים מותאמים אם נרשמתם בהרשמה מאוחרת גם אם אושרו לכם תנאים מותאמים בעבר.

 

לא הגעתי לבחינה שנרשמתי אליה, מה עליי לעשות?

אם אושרו לכם תנאים מותאמים בבחינה במועד קודם אך לא הגעתם אליה, עליכם להעביר את הרשמתכם למועד אחר באמצעות האזור האישי.

לאחר השלמת ההרשמה למועד החדש, עליכם לפנות אל היחידה לבחינות מותאמות בדואר אלקטרוני. הבקשה צריכה להתקבל עד לסיום סגירת ההרשמה למועד החדש. באפשרותכם:

  • לבקש להיבחן בתנאים המותאמים שאושרו לכם בבחינה שלא הגעתם אליה (ללא תשלום)
  • להוסיף מסמכים לעיון הצוות המקצועי (הוספת המסמכים כרוכה בתשלום)

כדי להודיע על החלטתכם מלאו שאלון למבקש/שאלון למבקשת להיבחן בבחינה חוזרת או נוספת. שלחו את השאלון ואת המסמכים הנוספים (אם ישנם) לכתובת mutam@nite.org.il. בשורת הנושא כתבו את שם הנבחן ואת מספר תעודת הזהות שלו.

שימו לב: אם לא תפנו אלינו עד מועד סיום ההרשמה לבחינה, בחינתכם תיערך בתנאים רגילים.

אי אפשר להיבחן בתנאים מותאמים אם נרשמתם בהרשמה מאוחרת גם אם אושרו לכם תנאים מותאמים בעבר.