ציונים

ציוני הבחינה הפסיכומטרית: חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת