שירותים לארגונים

מאל"ו מספק שירותים מגוונים במדידה והערכה למוסדות ולארגונים שונים.

להלן השירותים המוצעים לארגונים.