הוספת מסמכים וערעור על החלטות מאל"ו

כל נבחן זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של בקשתו להתאמות בבחינה.
במסמכים ששלחתם דנים, על פי רוב, שני אנשי מקצוע לפחות, ומטרתם היא להבין את מצבכם לאשורו ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם. לכן סיכויי הקבלה של ערעור שאין בו תוספת מידע הם מועטים.
ערעור על החלטת הצוות המקצועי או הוספת מסמך או מסמכים לשם דיון מחודש מחזיר את התיק לעיון הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום של 235 ₪.

שימו לב: המסמכים הנוספים או הערעור צריכים להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה לבחינה שבה אתם מבקשים תנאים מותאמים.

התשובה על הערעור תינתן בתוך 25 ימי עבודה מרגע קליטת הפנייה.

אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר - הם שמורים אצלנו.

אפשר להגיש את הערעור באזור האישי, בדואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל"ו בירושלים.

 

הוספת מסמכים וערעור באזור האישי

היכנסו לאזור האישי, בחרו את הבחינה שאליה אתם רשומים והקישו על "בחינה בתנאים מותאמים". אם כבר הגשתם בקשה לבחינה מותאמת למועד זה וטרם הסתיימה ההרשמה לבחינה, תוכלו לערער על החלטת הצוות המקצועי או להוסיף מסמכים. מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.
לאחר הגשת הערעור או הוספת המסמכים תועברו לביצוע התשלום. ללא תשלום הבקשה לא תטופל.

עם תחילת הטיפול המחודש בפנייתכם תישלח הודעת SMS.

הנחיות חשובות:

  • את המסמכים יש לשלוח בקובצי PDF ובגודלם המקורי.
    על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
  • אפשר לטעון עד 20 קבצים, ולכן כדאי לסרוק כל מסמך בנפרד (למשל, כל אבחון בקובץ נפרד). השתדלו לא לשלוח כל עמוד בקובץ נפרד.
    אם אתם מצרפים תעודות בית ספר, כדאי לסרוק אותן לקובץ אחד בסדר כרונולוגי.
  • אם המערכת מתריעה כי קובץ שהעליתם גדול מדי, פצלו את המסמך לשני חלקים, ציינו בשמות הקבצים - "חלק א'", "חלק ב'" וכדומה, וטענו כל קובץ בנפרד.

 

הוספת מסמכים וערעור בדואר ישראל או במסירה ידנית

בעבור ערעור או הוספת מסמכים יש לשלם כאן.

שימו לב: אין לשלוח מסמכים לפני ששילמתם. מסמכים שישלחו טרם ביצוע התשלום אינם מטופלים ואינם נשמרים.

לבקשתכם יש לצרף "טופס פירוט מסמכים" ובו רשומים רק המסמכים החדשים המצורפים לבקשה.
ללא הטופס לא תטופל הבקשה.
מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.

יש לוודא שתצלומי המסמכים קריאים ובגודלם המקורי. מסמכים שאינם קריאים לא יטופלו.
מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש, ולכן אין לשלוח מסמכים מקוריים.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001
במסירה ידנית במשרדנו בירושלים בלבד, בשעות 08:30-15:30 בדלפק המודיעין (על המעטפה יש לציין "ליחידה לבחינות מותאמות").
עם תחילת הטיפול המחודש בפנייתכם תישלח הודעת SMS.