הוספת מסמכים/ערעורים

כל נבחן זכאי לבדיקה מעמיקה אחת, ללא תשלום, של בקשתו להתאמות בבחינה.

במסמכים ששלחתם דנים, על פי רוב, שני אנשי מקצוע לפחות, ומטרתם היא להבין את מצבכם לאשורו ולאפשר לכם להיבחן בתנאים המתאימים לכם. לכן סיכויי הקבלה של ערעור שאין בו תוספת מידע הם מועטים.

ערעור על החלטת הצוות המקצועי או הוספת מסמך או מסמכים לשם דיון מחודש מחזיר את התיק לעיון הצוות המקצועי, ולכן ערעור או הוספת מסמכים לאחר הגשת הבקשה כרוכים בתשלום של 220 ₪.

שימו לב: המסמכים הנוספים או הערעור צריכים להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה לבחינה שבה אתם מבקשים תנאים מותאמים.

התשובה על הערעור תינתן בתוך 25 ימי עבודה מרגע קליטת הפנייה.

אפשר להגיש את הערעור באזור האישי, בדואר אלקטרוני, בדואר ישראל או במסירה ידנית במשרדי מאל"ו בירושלים.

 

ערעור והוספת מסמכים באזור האישי

היכנסו לאזור האישי, בחרו את הבחינה שאליה אתם רשומים והקישו על "בחינה בתנאים מותאמים". אם כבר הגשתם בקשה לבחינה מותאמת למועד זה וטרם הסתיימה ההרשמה לבחינה, תוכלו לערער על החלטת הצוות המקצועי או להוסיף מסמכים. מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.

לאחר הגשת הערעור או הוספת המסמכים תועברו לביצוע התשלום. ללא תשלום הבקשה לא תטופל.
עם תחילת הטיפול המחודש בפנייתכם תישלח הודעת SMS.

 

ערעור והוספת מסמכים בדואר אלקטרוני

 • בעבור ערעור או הוספת מסמכים יש לשלם כאן.
  שימו לב: אין לשלוח מסמכים לפני ששילמתם. מסמכים שישלחו טרם ביצוע התשלום אינם נשמרים ואינם מטופלים.
 • מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.
 • את המכתב והמסמכים הנוספים יש לשלוח לכתובת mutam@nite.org.il. בשורת הנושא יש לכתוב את שם הנבחן ואת מספר תעודת הזהות שלו.
 • את המכתב והמסמכים יש לשלוח בקובצי PDF ובגודלם המקורי. על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים. אין לצרף מסמכים שנשלחו בעבר.

 

ערעור והוספת מסמכים באמצעות דואר ישראל או במסירה ידנית

 • בעבור ערעור או הוספת מסמכים יש לשלם כאן.
  שימו לב: אין לשלוח מסמכים לפני ששילמתם. מסמכים שישלחו טרם ביצוע התשלום אינם נשמרים ואינם מטופלים.
 • מומלץ לנמק את הערעור במכתב אישי.
 • אין לשלוח מסמכים מקוריים. יש לדאוג שתצלומי המסמכים יהיו קריאים. מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש.

כתובת למשלוח בדואר או למסירה ידנית:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 39020, ירושלים 9139001