בחינת מתא"ם

שימו לב! בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי של מתא"ם, החל ממועד 2023 יחולו שני שינויים הנוגעים לבחינה:

1. קיצור הבחינה – חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יכלול 30 שאלות ויוקצבו לו 100 דקות, וחלק הבנת הטקסטים המדעיים בפסיכולוגיה יכלול שלושה קטעי קריאה (40 שאלות בסך הכל) ויוקצבו לו 145 דקות.
2. שינוי המשקל היחסי של חלקי הבחינה בחישוב הציון הכללי – חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יקבל משקל של 40%, וחלק הבנת הטקסטים מדעיים בפסיכולוגיה יקבל משקל של 60%.

ציוני הבחינה במתכונת החדשה יהיו שקולים לציוני הבחינה במועדים הקודמים. כמו כן, ציונים שהתקבלו במועדים קודמים ימשיכו להיות תקפים לצורך קבלה ללימודים בהתאם לנוהל המפורט כאן.

בחינת מתא"ם היא מבחן ארצי אחיד המשמש למיון מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה.

ההרשמה לבחינת מתא"ם יכולה להיעשות בשני אופנים: הרשמה מקוונת באמצעות אתר זה, או באמצעות הדואר – ניתן לפנות למדור הפצה במאל"ו (טל' 02-6759555, שלוחה 5) ולקבל טפסי הרשמה בדואר.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת מתא"ם

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

10.10.23

כ"ה תשרי תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

3.9.23

23.11.23

30.9.24

כ"ז אלול תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

28.8.24

מחיר בחינת מתא"ם

 • הרשמה רגילה
  670
 • הרשמה מאוחרת
  1005
 • הרשמה ביום הבחינה
  1675
 • שינוי מועד הבחינה
  121