בחינת אמירנט בתנאים מותאמים

שימו לב: בקשות לתנאים מותאמים מתקבלות רק לאחר הרשמה לבחינה. לפי שעה, אי אפשר להירשם לבחינת אמירנט (תפורסם הודעה באתר כאשר תפתח האפשרות להירשם). לפיכך, בשלב זה אי אפשר לשלוח בקשות לתנאים מותאמים לבחינת אמירנט.

בחינה בתנאים מותאמים מוצעת אך ורק לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו לבחינה הנערכת באחד ממרכזי הבחינות של מאל”ו ברחבי הארץ. בבחינות הנערכות במוסדות הלימוד אי אפשר לקבל תנאים מותאמים.

מרכזי הבחינות של מאל"ו נגישים לאנשים עם מגוון מגבלות.
כמו כן, הבחינות נערכות בחדרים שבהם מספר מצומצם של נבחנים ובתנאי ישיבה נוחים (ליד שולחן).

סיבות הבקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמירנט

נבחנים עם מגבלה המצריכה בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה גופנית או נפשית, וכן לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז או ASD) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.
המידע, הדרישות והקריטריונים הנוגעים להגשת בקשה לתנאים מותאמים ולטיפול בה מופיעים כאן.

איך מגישים בקשה לתנאים מותאמים בבחינת אמירנט?

הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה נעשית דרך האזור האישי באתר מאל"ו.
לפני הגשת הבקשה יש להירשם לבחינת אמירנט באמצעות אתר מאל"ו. בעת ההרשמה יש לבחור תאריך בחינה ולשלם את דמי ההרשמה. לאחר קבלת אישור ההרשמה לבחינה יש להיכנס לאזור האישי, לבחור את בחינת אמירנט שבה מעוניינים בתנאים מותאמים ולהקיש על “"בחינות בתנאים מותאמים", לבחור את סיבות הבקשה, למלא שאלון אישי מקוון ולצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לסיבות שבחרתם.

עם קליטת בקשתכם יבוטל תאריך הבחינה שנבחר בעת ההרשמה. הבקשה תיבדק ביחידה לבחינות מותאמות. לאחר סיום הטיפול בפנייתכם ישלח אליכם מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.

אילו התאמות אפשר לקבל בבחינת אמירנט?

 • תוספת זמן בכל הבחינה או באחד מחלקיה
 • השמעת פרקי הבחינה באמצעות המחשב
 • הפסקות למנוחה ולהתרעננות בבחינה
 • הפסקות מיוחדות במהלך הבחינה לצרכים רפואיים
 • היבחנות בחדר נפרד
 • בחינה בנייר ועיפרון ולא על גבי מחשב
 • אישור להגיע עם מלווה שיישב מחוץ לחדר הבחינה

אילו התאמות אי אפשר לקבל בשום מקרה?

 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • קבלת הסברים לשאלות או מתן מענה בעל פה

בחינה נוספת בתנאים מותאמים

אם אושרו לכם בעבר תנאים מותאמים באחת מהבחינות של מאל"ו, בעת ההרשמה לבחינת אמירנט תתבקשו לבחור באחת משלוש האפשרויות שלהלן:

 1. לא להיבחן בתנאים מותאמים בבחינה זו.
 2. לבקש להיבחן שוב בתנאים מותאמים על סמך המסמכים השמורים במאל"ו.
 3. להיבחן שוב בתנאים מותאמים, אך להוסיף מסמכים חדשים לעיון היחידה לבחינות מותאמות.

אם תבחרו שלא לבקש תנאים מותאמים, תוכלו להמשיך בתהליך ההרשמה כרגיל.
אם תבחרו להגיש בקשה לתנאים מותאמים יבוטל תאריך הבחינה שבחרתם בעת ההרשמה, ולאחר סיום הטיפול בפנייתכם תקבלו מכתב תשובה מהיחידה לבחינות מותאמות ובו הנחיות לבחירת תאריך בחינה חדש.