בחינת אמירנט בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים מוצעת אך ורק לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו לבחינה הנערכת באחד ממרכזי הבחינות של מאל”ו ברחבי הארץ.
בבחינות הנערכות במוסדות הלימוד אי אפשר לקבל תנאים מותאמים.

מרכזי הבחינות של מאל"ו נגישים לאנשים עם מגוון מגבלות.
כמו כן, הבחינות נערכות בחדרים שבהם מספר מצומצם של נבחנים ובתנאי ישיבה נוחים (ליד שולחן).

מתכוונים להגיש בקשה? ודאו שקראתם היטב את כל ההנחיות ומהם המסמכים הנדרשים לכל סיבת בקשה.