בחינת יעלנט בתנאים מותאמים

הבחינה נערכת בחדרים נגישים לכיסאות גלגלים.

אם אתם זקוקים להתאמות אחרות, עליכם להירשם לבחינת יע"ל ולפנות ליחידה לבחינות מותאמות לפי ההנחיות כאן.