בחינת יעלנט בתנאים מותאמים

בחינה בתנאים מותאמים מוצעת אך ורק לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו לבחינה הנערכת במרכזי הבחינות של מאל”ו ברחבי הארץ. בבחינות הנערכות במוסדות הלימוד אי אפשר לקבל תנאים מותאמים.

מתכוונים להגיש בקשה? ודאו שקראתם היטב את כל ההנחיות ומהם המסמכים הנדרשים לכל סיבת בקשה.