איכות הבחינות

 

הבחינה הפסיכומטרית בחינת אמי"ר בחינת אמיר"ם
בחינת יע"ל בחינת יעלנט בחינת מתא"ם
בחינות קבלה לרפואה בחינת מימ"ד