ביטול הרשמה

כדי לבטל את ההרשמה לבחינה יש להיכנס לאזור האישי, לבחור את הבחינה המבוקשת ולהקיש על "ביטול והחזר תשלום". יש למלא את הפרטים הדרושים ולאשר את הפעולה. תוך 35 יום יועבר ההחזר הכספי לחשבון הבנק בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה.

בהתאם להוראות החוק הביטול כפוף לתנאים אלו:

  • אם ההרשמה תבוטל בתוך 48 שעות מההרשמה, לא ייגבו דמי טיפול.
  • אם ההרשמה תבוטל 2 עד 14 ימים לאחר ההרשמה, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 5% מדמי ההרשמה לבחינה.
  • אם ההרשמה תבוטל יותר מ-14 יום לאחר ההרשמה ולפני סגירת ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 15% מדמי ההרשמה לבחינה.
  • אם ההרשמה תבוטל יותר מ-14 יום לאחר ההרשמה ולאחר סגירת ההרשמה למועד שנרשמתם אליו, ייגבו דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית או לבחינת מתא"ם, או 45% מדמי ההרשמה לבחינת יע"ל.

 

שימו לב:

  • כשבוע לאחר משלוח השיבוץ לבחינה ועד כעשרה ימים לאחר הבחינה תיסגר המערכת לשינויים. בטווח זמנים זה אי אפשר לבטל את ההרשמה. מומלץ לעקוב אחר ההודעות באתר מאל"ו כדי להתעדכן בתאריכים המדויקים.
  • אי אפשר לבטל את ההרשמה באמצעות פנייה אל המדור לפניות הציבור.