למי לפנות

לפי נושא הפנייה

נושא
לאן לפנות
טלפון
פקס
דוא"ל

⦁ הרשמה לבחינה
⦁ תיקון פרטים אישיים
⦁ שינוי מועד

מרכז הזימונים

02-6759555 שלוחה 1

02-6759538

⦁ דיווח ציונים

⦁ בקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים

02-6759555 שלוחה 2

⦁ בחינה בתנאים מותאמים

02-6759555 שלוחה 3

02-6750640

⦁ בירורים בנוגע לבחינות
⦁ השגות על מהלך הבחינה

02-6759555 שלוחה 4

פניות למדור פניות הציבור רק דרך הקישור:

מדור לפניות הציבור

  • ⦁ אבחון לקויות למידה והפרעת         קשב וריכוז

מכון אלה

02-6759555 שלוחה 8

⦁ בחינות ממוחשבות

⦁ בחינות בחו"ל

מדור בחינות בחו"ל ובחינות ממוחשבות

02-6759555 שלוחה 6

⦁ פנייה להנהלת חשבונות

מחלקת כספים

02-6759555 שלוחה 5

⦁ שאלות בנושא משכורות

יחידת משאבי אנוש

02-6759555 שלוחה 7

⦁ פנייה למזכירות מאל"ו

02-6759555 שלוחה 9

⦁ פנייה בנושא נגישות

רכזת נגישות, נטע בר-גיא

02-6750621

⦁ פניות בנושא תקשורת ועיתונות

עידן ויינר

052-6961627

⦁ פניות בנושא אבטחת מידע

אבטחת מידע, ערן נר-גאון

02-6754705