למי לפנות

לפי נושא הפנייה

נושא
לאן לפנות
טלפון
פקס
דוא"ל
  • הרשמה לבחינה
  • תיקון פרטים אישיים
  • שינוי מועד

מרכז הזימונים

02-6759555 שלוחה 1

02-6759538

  • דיווח ציונים
  • בקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים

02-6759555 שלוחה 2

בחינה בתנאים מותאמים

02-6759555 שלוחה 3

02-6750640

  • בירורים בנוגע לבחינות
  • השגות על מהלך הבחינה

02-6759555 שלוחה 4

פניות למדור פניות הציבור רק דרך הקישור:

מדור לפניות הציבור

אבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

מכון אלה

02-6759555 שלוחה 8

  • בחינות ממוחשבות
  • בחינות בחו"ל

מדור בחינות בחו"ל ובחינות ממוחשבות

02-6759555 שלוחה 6

פנייה להנהלת חשבונות

מחלקת כספים

02-6759555 שלוחה 5

שאלות בנושא משכורות

יחידת משאבי אנוש

02-6759555 שלוחה 7

פנייה למזכירות מאל"ו

02-6759555 שלוחה 9

פנייה בנושא נגישות

רכזת נגישות, נטע בר-גיא

02-6750621

פניות בנושא תקשורת ועיתונות

עידן ויינר

052-6961627

פניות בנושא אבטחת מידע

אבטחת מידע, עדי מיידלר