למי לפנות

לפי נושא הפנייה

דרכי התקשרות

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
ת"ד 39020 ירושלים 9139001
טלפון 02-6759555 א-ה 8:30-15:30
פקס 02-6759543

נושא
לאן לפנות
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
  • הרשמה לבחינה
  • תיקון פרטים אישיים
  • שינוי מועד

מרכז הזימונים

02-6759555 שלוחה 1

02-6759538

  • דיווח ציונים
  • בקשה לבדיקה חוזרת

מדור ציונים

02-6759555 שלוחה 2

בחינה בתנאים מותאמים

02-6759555 שלוחה 3

02-6750640

  • בירורים בנוגע לבחינות
  • השגות על מהלך הבחינה

02-6759555 שלוחה 4

פניות למדור פניות הציבור רק דרך הקישור:

מדור לפניות הציבור

פנייה למזכירות מאל"ו

02-6759555 שלוחה 9

פניות בנושא מחקר וייעוץ

מחלקת מחקר ופיתוח

02-6759596

אבחון לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז

מכון אלה

02-6759555 שלוחה 8

  • בחינות ממוחשבות
  • בחינות בחו"ל

מדור בחינות בחו"ל ובחינות ממוחשבות

02-6759555 שלוחה 6

פנייה להנהלת חשבונות

מחלקת כספים

02-6759555 שלוחה 5

שאלות בנושא משכורות

יחידת משאבי אנוש

02-6759555 שלוחה 7

פנייה בנושא נגישות

רכזת נגישות, אודליה בשארי יונגרייס

02-6759579

פניות בנושא אבטחת מידע

אבטחת מידע, עדי מיידלר