בחינת מימ"ד בתנאים מותאמים

לקבלת תנאים מותאמים בבחינה יש לפנות למכינה שאליה נרשמתם.