בחינה בתנאים מותאמים

לקבלת תנאים מותאמים בבחינה יש לפנות למכינה שאליה נרשמתם.