לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2021

לוח בחינות 2020

 

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

7.7.20

7.7.20
11.10.20
560
פסיכומטרית

11,13.12.20

כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

20.10.20

20.10.20
21.1.21
560
אמי"ר

6.9.20

י"ז אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

7.7.20

7.7.20
11.10.20
270
אמי"ר

11,13.12.20

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

20.10.20

20.10.20
21.1.21
270
יע"ל

6.9.20

י"ז אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

7.7.20
11.10.20
258
יע"ל

11,13.12.20

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

20.10.20
21.1.21
258
מתא"ם

1.11.20

י"א חשוון תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.9.20

7.9.20
670
פסיכומטרית

24-25.3.21

י"א – י"ב ניסן תשפ"א

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

2.2.21

2.2.21
4.5.21
560
אמי"ר

24-25.3.21

י"א – י"ב ניסן תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

2.2.21

2.2.21
4.5.21
270
יע"ל

24-25.3.21

י"א – י"ב ניסן תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

2.2.21

2.2.21
4.5.21
258
פסיכומטרית

1.7.21

כ"א תמוז תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

11.5.21

11.5.21
11.8.21
560
פסיכומטרית

1-2.9.21

כ"ד-כ"ה אלול תשפ"א

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

6.7.21

6.7.21
11.10.21
560
פסיכומטרית

3,5.12.21

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

11.10.21

11.10.21
13.1.22
560
אמי"ר

1.7.21

כ"א תמוז תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.5.21

11.5.21
11.8.21
270
אמי"ר

1-2.9.21

כ"ד-כ"ה אלול תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

6.7.21

6.7.21
11.10.21
270
אמי"ר

3,5.12.21

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.10.21

11.10.21
13.1.22
270
יע"ל

1.7.21

כ"א תמוז תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.5.21

11.5.21
11.8.21
258
יע"ל

1-2.9.21

כ"ד-כ"ה אלול תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

6.7.21

6.7.21
11.10.21
258
יע"ל

3,5.12.21

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.10.21

11.10.21
13.1.22
258
מתא"ם

30.9.21

כ"ד תשרי תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

23.8.21

23.8.21
14.11.21
670
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מסלול 4 שנתי, מסלול 6 שנתי, עתודה

שאלון אישי-ביוגרפי

24.7.20

30.8.2020

293
מסלול 4 שנתי, מסלול 6 שנתי, עתודה

שאלון אישי-ביוגרפי

24.7.20

30.8.2020

293
עתודה

מרכז הערכה

מסר ירושלים

9-13 באוגוסט, 16 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים

30.8.2020

1600
מסלול 4 שנתי - אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל

מרכז הערכה

מסר תל השומר

4-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 4 ימים. לא בהכרח בכל הימים

30.8.2020

1600
מסלול 6 שנתי - הטכניון ואוניברסיטת תל אביב

מרכז הערכה

מס"ר תל השומר

26-29 ביולי,  2-3 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

1600
מסלול 6 שנתי - האוניברסיטה העברית

מרכז הערכה

מס"ר ירושלים

26-29 ביולי, 2-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 9-10 ימים, לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

1600
מסלול 6 שנתי - האוניברסיטה העברית

מרכז הערכה

מס"ר ירושלים

26-29 ביולי, 2-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 9-10 ימים, לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

1600
מסלול 6 שנתי - הטכניון ואוניברסיטת תל אביב

מרכז הערכה

מס"ר תל השומר

26-29 ביולי,  2-3 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

1600
מסלול 4 שנתי - אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל

מרכז הערכה

מסר תל השומר

4-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 4 ימים. לא בהכרח בכל הימים

30.8.2020

1600
עתודה

מרכז הערכה

מסר ירושלים

9-13 באוגוסט, 16 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים

30.8.2020

1600