לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2020

 

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

31.5-2.6

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

11.2.20

11.2.20
12.7.20
560
פסיכומטרית

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
560
אמי"ר

31.5-2.6

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.2.20

11.2.20
12.7.20
270
אמי"ר

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
270
יע"ל

31.5-2.6

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.2.20

11.2.20
12.7.20
258
יע"ל

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
258
פסיכומטרית

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
560
פסיכומטרית

11,13.12.20

כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
560
אמי"ר

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
270
אמי"ר

11,13.12.20

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
270
יע"ל

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
258
יע"ל

11,13.12.20

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
258
מתא"ם

13.10.20

כ"ה תשרי תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.9.20

7.9.20
670
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר - מירק"ם

שאלון אישי-ביוגרפי

נדחה

293
24.5.20
מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

27.5.20

285
19.3.20
מר"ב

שאלון אישי-ביוגראפי

נדחה

293
24.5.20
מר"ב

מרכז הערכה

מסר

נדחה

1600
מו"ר

מרכז הערכה

מסר

נדחה

1600
מו"ר

מרכז הערכה

טכניון

נדחה

1600
מרק"ם

מרכז הערכה

ירושלים

נדחה

1600