לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2020

 

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
560
מתא"ם

24.10.19

כ"ה תשרי תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

17.9.19

17.9.19
4.12.19
670
יע"ל

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
258
אמי"ר

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
270
פסיכומטרית

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
פסיכומטרית

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
אמי"ר

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
אמי"ר

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
יע"ל

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
יע"ל

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
פסיכומטרית

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
פסיכומטרית

11,13.12.20

כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
אמי"ר

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
אמי"ר

11,13.12.20

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
יע"ל

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
יע"ל

11,13.12.20

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
מתא"ם

13.10.20

כ"ה תשרי תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.9.20

7.9.20
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
בחינה בחו"ל

6.4.20

צרפת - פריז, מרסיי

11.2.20

790 | $210 | 200
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
Test Administered Abroad

6.4.20

France – Paris, Marseilles

11.2.20

790 | $210 | 200
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר - מירק"ם

שאלון אישי-ביוגראפי

19.6.20

17.5.20
מר"ב

שאלון אישי-ביוגראפי

19.6.20

17.5.20
מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

24.4.20

19.3.20