לוח בחינות
מועדים, מחירים ותחזית לדיווח הציונים

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

לוח בחינות 2024

מועדי בחינות בחו"ל 2024

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית - מועד מיוחד

15-16.2.24

ו'-ז' אדר א' תשפ״ד

*אין להיבחן גם במועד חורף 2023 וגם במועד המיוחד

דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית, ערבית

3.1.24

3.1.24
27.3.24
590

15.3.24

ה' אדר ב' תשפ"ד

דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית

-
מתא"ם

30.9.24

כ"ז אלול תשפ"ד

דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית

28.8.24

28.8.24
14.11.24
670
פסיכומטרית

17-18.4.24

ט'-י' ניסן תשפ״ד

אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

19.2.24

19.2.24
2.6.24
590
פסיכומטרית

4.7.24

כ"ח סיוון תשפ"ד

דרום, ירושלים, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

15.5.24

15.5.24
13.8.24
590
פסיכומטרית

2-3.9.24

כ"ט-ל אב תשפ״ד

אילת, דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית, ערבית

10.7.24

10.7.24
13.10.24
590
פסיכומטרית

27,29.12.24

כ"ו, כ"ח כסלו תשפ"ה

דרום, ירושלים, מרכז, צפון

עברית, ערבית

6.11.24

6.11.24
9.2.25
590
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר, מרק"ם, מר"ב

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בעלון למועמדים

19.7.24

14.8.24

5.6.24
מרק"ם

מרכז הערכה

ירושלים

14-25.7.24, לא בהכרח בכל הימים

14.8.24

מו"ר

מרכז הערכה

14-25.7.24, לא בהכרח בכל הימים

14.8.24

מו"ר

מרכז הערכה

הטכניון

15-25.7.24, לא בהכרח בכל הימים

14.8.24

מר"ב

מרכז הערכה

21-25.7.24 לא בהכרח בכל הימים

14.8.24