לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2023

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

2-3.4.23

י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
590
אמי"ר

2-3.4.23

י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
285
יע"ל

2-3.4.23

 י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
272
פסיכומטרית

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
590
אמי"ר

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
285
יע"ל

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
272
מתא"ם

10.10.23

כ"ה תשרי תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

3.9.23

3.9.23
670
פסיכומטרית

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

11.7.23

11.7.23
590
פסיכומטרית

8,10.12.23

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

17.10.23

17.10.23
590
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

31.3.23

355
22.2.23
מו"ר, מרק"ם, מסלול צמרת

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

23.6.23

331
12.5.23
מר"ב

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

23.6.23

331
12.5.23
מו"ר, מרק"ם

מרכז הערכה

הטכניון

26-29.6.23, 2-6.7.23, 9.7.23, לא בהכרח בכל הימים

1,569
מו"ר, מרק"ם

מרכז הערכה

25-29.6.23, 2-6.7.23, 9.7.23, 13.7.23, לא בהכרח בכל הימים

1,569
מר"ב

מרכז הערכה

26-29.6.23, 2-3.7.23, 9.7.23, לא בהכרח בכל הימים

1,569
מו"ר, מרק"ם

מרכז הערכה

4-6.7.23, 9.7.23, לא בהכרח בכל הימים

1,569
מסלול צמרת

מרכז הערכה

13.7.23, 16-20.7.23, לא בהכרח בכל הימים

1,569