לוח בחינות
מועדים, מחירים ותחזית לדיווח הציונים

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

לוח בחינות 2023

לוח בחינות 2024

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
מתא"ם

10.10.23

כ"ה תשרי תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

3.9.23

3.9.23
23.11.23
670
פסיכומטרית

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

11.7.23

11.7.23
15.10.23
590
פסיכומטרית

8,10.12.23

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

17.10.23

17.10.23
18.1.24
590
מתא"ם

30.9.24

כ"ז אלול תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

28.8.24

28.8.24
670
פסיכומטרית

17-18.4.24

ט'-י' ניסן תשפ״ד

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

19.2.24

19.2.24
590
פסיכומטרית

4.7.24

כ"ח-כ"ט סיוון תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

15.5.24

15.5.24
590
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים