לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2019 לוח בחינות 2020

 

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

8.7.19

8.7.19
7.10.19
560
פסיכומטרית

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
560
מתא"ם

24.10.19

כ"ה תשרי תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

17.9.19

17.9.19
4.12.19
670
יע"ל

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

8.7.19

8.7.19
7.10.19
258
יע"ל

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
258
אמי"ר

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

8.7.19
7.10.19
270
אמי"ר

27,29.12.19

כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.11.19

5.11.19
6.2.20
270
רמ"א

2-3.9.19

ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

8.7.19

8.7.19
7.10.19
300
פסיכומטרית

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
פסיכומטרית

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
אמי"ר

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
אמי"ר

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
יע"ל

6-7.4.20

י"ב-י"ג ניסן תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
יע"ל

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
פסיכומטרית

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

7.7.20

7.7.20
פסיכומטרית

11,13.12.20

כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

20.10.20

20.10.20
אמי"ר

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

7.7.20

7.7.20
אמי"ר

11,13.12.20

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

20.10.20

20.10.20
יע"ל

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

7.7.20
יע"ל

11,13.12.20

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

20.10.20
מתא"ם

13.10.20

כ"ה תשרי תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.9.20

7.9.20
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
בחינה בחו"ל

17.4.19

צרפת - פריז, מרסיי

25.2.19

790 | $210 | 200
בחינה בחו"ל

4.7.19

ברזיל - סאו פאולו, ריו

14.5.19

790 | $210 | 200
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
Test Administered Abroad

17.4.19

France – Paris, Marseilles

25.2.19

790 | $210 | 200
Test Administered Abroad

4.7.19

Brazil – Sao Paulo, Rio de Janeiro

14.5.19

790 | $210 | 200
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר ומרק"ם

מילוי השאלון הביוגרפי

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון

5.7.19

7.8.19

286 - מרק"ם
1863 ₪ - מו"ר כולל שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
2.6.19
מו"ר

מרכז הערכה

מסר

7-9.19, 14.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

7.8.19

1863 כולל שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
2.6.19
מו"ר

מרכז הערכה

הטכניון

8-11.7.19,
14-18.7.19, 21-22.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

7.8.19

1863 כולל שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
2.6.19
מרק"ם

מרכז הערכה

האוניברסיטה העברית

7-11.7.19,
14-18.7.19, 21-22.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

7.8.19

1577 משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
2.6.19
מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת אריאל

3.5.19

26.5.19

278
2.4.19
מר"ב

מילוי השאלון הביוגרפי

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת אריאל
הטכניון

5.7.19

7.8.19

286
2.6.19
מר"ב

מרכז הערכה

מסר

15-17.7.19, 18-19.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

7.8.19

1577
2.6.19