לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2022

לוח בחינות 2023

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
מתא"ם

20.10.22

כ"ה תשרי תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

12.9.22

12.9.22
5.12.22
670
פסיכומטרית

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

2.11.22

2.11.22
2.2.23
560
יע"ל

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

2.11.22

2.11.22
2.2.23
258
אמי"ר

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

2.11.22

2.11.22
2.2.23
270
פסיכומטרית

2-3.4.23

י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
560
אמי"ר

2-3.4.23

י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
270
יע"ל

2-3.4.23

 י״א-י״ב ניסן תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.2.23

5.2.23
16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23
258
פסיכומטרית

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב /אנגלית, רוסית, צרפתית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
560
אמי"ר

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

טרם נקבע

אנגלית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
270
יע"ל

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

טרם נקבע

עברית

17.5.23

17.5.23
15.8.23
258
מתא"ם

10.10.23

כ"ה תשרי תשפ"ד

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

3.9.23

3.9.23
670
אמי"ר

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

טרם נקבעו

אנגלית

11.7.23

11.7.23
270
יע"ל

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

טרם נקבעו

עברית

11.7.23

11.7.23
258
פסיכומטרית

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

11.7.23

11.7.23
560
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים