לוח בחינות - מועדים, מחירים
ותחזית לדיווח הציונים

לוח בחינות 2020

 

בחרו את סוג הבחינה להצגת מועדיה הקרובים, תאריך סיום ההרשמה אליה, מחירה והמועד המשוער של העברת ציוניה.

בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
פסיכומטרית

6-7.4.20

הבחינה נדחתה

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
560
פסיכומטרית

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

עברית, ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
560
אמי"ר

6-7.4.20

הבחינה נדחתה

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
270
אמי"ר

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
270
יע"ל

6-7.4.20

הבחינה נדחתה

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.2.20

11.2.20
17.5.20
בחינה בתנאים מותאמים: 24.5.20
258
יע"ל

2.7.20

י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

13.5.20

13.5.20
11.8.20
258
פסיכומטרית

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
560
פסיכומטרית

11,13.12.20

כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית, ערבית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
560
אמי"ר

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
270
אמי"ר

11,13.12.20

כ"ה, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אנגלית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
270
יע"ל

2-3.9.20

י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

7.7.20
15.10.20
258
יע"ל

11,13.12.20

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

20.10.20
24.2.21
258
מתא"ם

13.10.20

כ"ה תשרי תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.9.20

7.9.20
670
בחינה
תאריך הבחינה
מיקום הבחינה
שפות הבחינה
תאריך סיום הרשמה
מחיר הרשמה לבחינה
הערות
Test
Test date
Test Location
Test Languages
Registration Deadline
Test Fees
Notes
מערכת מיון
בחינה
אתרי הבחינה
תאריך הבחינה
תחזית לדיווח ציונים
מחיר הרשמה לבחינה
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים
מו"ר - מירק"ם

שאלון אישי-ביוגרפי

19.6.20

293
17.5.20
מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

24.4.20

הבחינה נדחתה

285
19.3.20
מר"ב

שאלון אישי-ביוגראפי

19.6.20

293
17.5.20
מר"ב

מרכז הערכה

מסר

28.6.20 ועד 2.7.20 אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

1600
מו"ר

מרכז הערכה

מסר

21.6.20 עד 23.6.20 וב-26.6.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

1600
מו"ר

מרכז הערכה

טכניון

22.6.20 עד 5.7.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

1600
מרק"ם

מרכז הערכה

ירושלים

28.6.20 עד 9.7.20, אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

1600