מידע לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית

Русский (מידע לנרשמים)   Français (מידע לנרשמים)

 

להלן מפורטים נוהלי ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית. מומלץ לקרוא את כל המידע בעיון. בשלב ההרשמה לבחינה תידרשו לאשר שקראתם את כל הנהלים שלהלן, ואת מדיניות הפרטיות בכלל זה.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. אנא הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה.

אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד. הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית, והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים.

אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו (כפי שיוסבר להלן).

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני הבחינה הפסיכומטרית תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך שבע (7) שנים לפחות. לכן אין צורך לדחות את הבחינה דווקא למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים. מידע מפורט ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

אופן ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה יכולה להיעשות באתר מאל"ו או באמצעות טופס הרשמה.

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה המבוקשת שסכומם מופיע באתר המרכז בעת ההרשמה. הרשמה לבחינה חייבת להתבצע עד למועד סיום ההרשמה כפי שמופיע באתר מאל"ו ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה, ביטול הרשמה, הרשמה מאוחרת והרשמה ביום הבחינה מופיעים בהמשך.

שימו לב! הרשמה דרך האתר אינה מיועדת למשלמים באמצעות הפיקדון של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון יפנו ללשכה להכוונת חיילים משוחררים כדי לקבל הנחיות לביצוע התשלום. 
פרטים נוספים באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

בעת ההרשמה לבחינה הקפידו למלא פרטים אישיים מדויקים, ובהם כתובת דואר אלקטרוני.

בטופס ההרשמה תתבקשו להקליד מספר תעודת זהות ישראלית בעל תשע ספרות. אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי או תעודת עולה, העתיקו את מספר הזהות ממסמכים אלו.

אם אין לכם אף אחד מאמצעי זיהוי אלו, תוכלו להקליד את מספר הדרכון הזר שלכם. השתמשו בשמונה הספרות הימניות של מספר הדרכון. אם במספר הדרכון שלכם יש פחות משמונה ספרות, השלימו אותו באפסים מצד שמאל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינה הפסיכומטרית.

לידיעתכם: לא תתקבל הרשמה שלא נקלטה במערכת עד למועד סיום ההרשמה (מכל סיבה שהיא), ולכן אנו ממליצים לבצע את ההרשמה מראש ולא להמתין לרגע האחרון. שימו לב כי בסיום ההרשמה מתקבל אישור הרשמה.

הרשמה באמצעות טופס הרשמה

מילוי הטופס

 • הקפידו למלא את טופס ההרשמה כראוי ואת פרטי הדואר האלקטרוני במדויק. אפשר להקליד את הפרטים (מומלץ לפתוח את הטופס בדפדפן Firefox) או להדפיס את הטופס ולמלא בכתב יד. יש למלא את כל השדות בטופס, לקרוא את המידע החשוב ולאשר אותו, ולחתום על הטופס.
 • העתיקו את מספר הזהות שלכם מתעודת הזהות אל הטופס. את ספרת הביקורת (ס"ב) העתיקו למשבצת הנפרדת המיועדת לה. אם במספר הזהות שלכם פחות משמונה ספרות, מלאו את המשבצות הריקות שנותרו משמאלו באפסים.
 • אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי, אל תעתיקו את מספר הדרכון, אלא את מספר תעודת הזהות המופיע בתוכו. אם אין לכם לא תעודת זהות ישראלית ולא דרכון ישראלי, העתיקו את מספר הדרכון הזר שלכם כך שהספרה האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר (את המשבצת המיועדת לספרת הביקורת השאירו ריקה). טופס שיגיע ללא מספר זהות או מספר דרכון זר לא יטופל.
 • שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שהעתקתם אל טופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית.

תשלום

אפשר לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים המוכרים בישראל או באמצעות העברה בנקאית דיגיטלית (באתר האינטרנט או באפליקציה של הבנק שלכם).

תשלום באחד מסניפי הבנקים:

 • לאחר שמילאתם והדפסתם את הטופס שלמו את דמי הבחינה באחד מסניפי הבנקים באמצעות שובר התשלום שבשולי הטופס. המשלמים באמצעות כספי הפיקדון הצבאי צריכים לבצע את התשלום בבנק הדואר. סמל המוסד מופיע על טופס ההרשמה.
 • בקשו מהפקיד/ה את אישור ביצוע התשלום.
 • מומלץ לגזור את הקבלה לנבחן ולשמור עליה. הקפידו שטופס ההרשמה יוחתם בשלושת המקומות המיועדים לכך. טופס שיגיע למאל״ו בלא חותמת הבנק לא יטופל עד לאימות התשלום.

תשלום בהעברה בנקאית דיגיטלית:

 • יש לבצע העברה של הסכום הנקוב בטופס אל חשבון המרכז הארצי לבחינות ולהערכה המופיע בו.
 • בתיאור ההעברה כתבו את שמכם המלא ואת מספר תעודת הזהות שלכם.
 • יש לשמור העתק של אישור ההעברה ולצרפו אל טופס ההרשמה. טופס שיתקבל בלא אישור העברה לא יטופל!

משלוח הטופס

 • את הטופס המלא והחתום ואת אסמכתת התשלום שִלחו בדואר רשום או בדואר אלקטרוני על פי ההנחיות המודפסות עליו. חשוב לדעת כי התשלום בבנק אינו מהווה הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר את פרטיכם האישיים למאל״ו). ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה מגיע למאל״ו ומתקבל מהבנק אישור סופי על ההעברה (לאחר כשלושה ימי עסקים). 
 • שימו לב: טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם אליו. טופס שיגיע לאחר תאריך סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.