ציוני מערכת מר"ב:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

הקבלה למסלולים הארבע-שנתיים של בתי הספר לרפואה בישראל נקבעת לפי שילוב של ציונים המבוססים על ידע והישגים לימודיים (ציון בחינת הידע) עם ציונים המבוססים על אישיות והתנהגות (ציוני השאלון האישי-ביוגרפי ומרכז ההערכה). כל מוסד לימודים משקלל את הציונים הללו לפי החלטתו ושיקול דעתו.

ציון מרכז ההערכה מחושב על סמך רמת הביצוע בתחנות, וציון השאלון האישי-ביוגרפי מחושב על סמך התשובות לשאלון. הציונים מדווחים בסולם שממוצעו 200 וסטיית התקן שלו 20. טווח הציונים הוא 150-250.

נוסף על כך, ציון כללי נפרד מחושב לפי המשקלות הבאים:
תחנות - 55%
שאלון אישי-ביוגרפי - 30%
שאלון שאו"ל - 15%

ציוני כל הנבחנים מועברים למוסדות המשתמשים במערכת לצורך מיון מועמדיהם.

חישוב הציונים: שאלון אישי-ביוגרפי

חישוב הציונים במערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב

הציון במערכת מר"ב מחושב באופן יחסי לאוכלוסיית הנבחנים בכל שנה, והוא משקף את הדירוג של המועמד ביחס למועמדים אחרים. ציון נמוך אינו קובע שמועמד אינו מתאים ללימודי רפואה, אלא רק מצביע על כך שדירוגו נמוך מזה של מועמדים אחרים. חשוב לזכור שאוכלוסיית המועמדים ללימודי רפואה היא בעלת כישורים גבוהים ביותר, ורבים וטובים מקרב המועמדים נדחים מדי שנה בשנה.

בדיקה חוזרת של קליטת התשובות וההערכות

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות שניתנו במרכז ההערכה. מניסיון מאל"ו, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. אפשר להגיש בקשה באזור האישי באתר מאל"ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.

שים לב: הציון במרכז ההערכה נסמך על תצפיות והערכות בלתי תלויות של מעריכים מיומנים רבים, השקולות כנגד כמה וכמה היבחנויות חוזרות.