ציונים

ציוני בחינת יע"ל: חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת