ציוני בחינת יעלנט:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות  
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של הבחינה  

 

כיצד הציונים מחושבים?

חישוב הציונים נעשה בשלושה שלבים:

1.  חישוב הציונים בפרקי שאלות הברֵרה - סכום התשובות הנכונות בחלק זה הוא ציון הגלם. כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו במועדים שונים ובנוסחים שונים - ציוני הגלם מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם זה הוא מ-50 עד 150.

2.  חישוב ציוני החיבור - את החיבור בודקים שני מעריכים בארבע אמות מידה: תוכן, מבנה, עושר הלשון ותקינות הלשון. כל אחד מהמעריכים נותן ציון נפרד. ציון החיבור הוא ממוצע הציונים של שני המעריכים, וגם הוא ניתן בסולם ציונים אחיד מ-50 עד 150.

3.  חישוב הציון הכללי ביעלנט - הציון הכללי הוא ממוצע משוקלל שבו משקלו של הציון בפרקי שאלות הבררה הוא 2/3, ומשקלו של ציון החיבור הוא 1/3.

סולם הציונים הכלליים בבחינת יעלנט גם הוא מ-50 עד 150.

 

מה משמעות הציונים?

בבחינת יעלנט אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". הציונים משמשים כדי לקבוע אם יחויבו הנבחנים בלימודי עברית, ואם כן - באיזו רמה. במקצת המוסדות הציונים משמשים קריטריון קבלה ללימודים במוסד.

כל מוסד קובע באופן עצמאי את החלטותיו על סמך הציונים בבחינה. החלטתו של מוסד לימוד כלשהו על סמך ציונו של נבחן - אינה בהכרח ההחלטה שמוסד אחר מקבל על סמך אותו ציון.

פעולות אפשריות במדור הציונים: דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה באזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן:

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמאל"ו העביר להם. מוסדות אלו התחייבו להשתמש בציונים לצורך קבלה ללימודים בלבד, ולא לשום תכלית אחרת.

ציוניכם יועברו בתוך 7-10 ימים למוסד שנבחנתם בו. רשימת כל המוסדות שאפשר להעביר אליהם ציונים מופיעה כאן.

אם תרצו להעביר את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסד שנבחנתם בו מקרב המוסדות הרשומים לעיל, תוכלו לעשות זאת ללא תשלום באזור האישי. כמו כן תוכלו למלא טופס העברה למוסדות ולשלוח אותו כקובץ מצורף (attachment) למדור ציונים במאל"ו בכתובת score@nite.org.il. אם לא קיבלתם אישור קבלה, אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הטופס.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.