ציונים

ציוני בחינת מימ"ד: חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת