ביטול או שינוי בהרשמה לבחינות במרכזי הבחינות של מאל"ו

כדי לבטל הרשמה לבחינת אמירנט או יעלנט במרכזי הבחינות של מאל"ו או לשנות את מקומה או את התאריך שלה יש להיכנס לאזור האישי, להקיש על הבחינה המבוקשת וללחוץ על "ביטול הרשמה" או על "שינוי שיבוץ".
עד חמישה ימים לפני הבחינה שינוי תאריך הבחינה או מקומה ייעשה ללא תשלום ועל בסיס מקום פנוי.

שימו לב:

  • ביטול הרשמה לבחינה, שינוי מקומה ושינוי התאריך שלה יתאפשרו עד חמישה ימים לפני הבחינה.
    חמישה ימים לפני הבחינה המערכת נסגרת לשינויים, ושבוע לאחריה היא נפתחת אליהם מחדש.
  • העברת ההרשמה למועד אחר לאחר יום הבחינה תחויב בדמי טיפול בשיעור של 18% מגובה דמי הבחינה ביום הבקשה.
  • בעת ביטול הרשמה יוחזרו לכם דמי הבחינה בניכוי דמי הטיפול הכרוכים בהרשמה בהתאם להוראות החוק. למעט מקרים שבהם נקבע אחרת בחוק, אם תיקלט פנייתכם עד חמישה ימים לפני הבחינה, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 30% מדמי הבחינה, ואם תתקבל הפנייה לאחר מכן, ייגבו מכם דמי טיפול בשיעור של 45% מדמי הבחינה.