ציוני מערכות מו"ר ומרק"ם:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

הקבלה לבתי הספר לרפואה בישראל נקבעת לפי שילוב של משתנים קוגניטיביים, כלומר ציונים המבוססים על ידע והישגים לימודיים (ציון הסֶכֶם של בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית), ושל משתנים לא קוגניטיביים, כלומר ציונים המבוססים על משתני אישיות והתנהגות (הציון הסופי במערכות מו"ר ומרק"ם). כל מוסד לימודים משקלל את הציונים הללו לפי החלטתו ושיקול דעתו.

הציון הסופי במערכות מו"ר ומרק"ם מורכב מציון מרכז ההערכה (55%), מציון שאלון שאו"ל (15%) ומציון השאלון האישי-ביוגרפי (30%). טווח הציונים הוא מ-150 עד 250. ממוצע הציונים הוא 200, וסטיית התקן היא 20.

קישור לעלון של מדור ציונים שמצורף לציון המועמדים

הציון במערכות מו"ר ומרק"ם מחושב באופן יחסי לאוכלוסיית הנבחנים בכל שנה, והוא משקף את הדירוג של המועמד ביחס למועמדים אחרים. ציון נמוך אינו קובע שמועמד אינו מתאים ללימודי רפואה, אלא רק מצביע על כך שדירוגו נמוך מזה של מועמדים אחרים. חשוב לזכור שאוכלוסיית המועמדים ללימודי רפואה היא בעלת כישורים גבוהים ביותר, ורבים וטובים מקרב המועמדים נדחים מדי שנה בשנה.

חישוב הציונים ודיווחם

ציוני כל הנבחנים במו"ר ובמרק"ם יועברו לכל מוסדות הלימוד המשתמשים במערכות אלו לצורך קבלה ללימודי רפואה.

רק לאחר שיקבלו מוסדות הלימוד את הציונים יוכלו המועמדים לצפות בציונם הכללי ובציוני כל אחד ממרכיביו (השאלון האישי-ביוגרפי, מרכז ההערכה ושאלון שאו"ל) באזור האישי באתר מאל"ו, וזאת על סמך פרטים אישיים מזהים - מספר תעודת זהות וסיסמתם האישית.

בנוסף, ישלחו הציון הכללי וציוני המרכיבים הנפרדים (השאלון האישי-ביוגרפי, מרכז ההערכה ושאלון שאו"ל) לכתובת הדואר האלקטרוני של כל מועמד שלא התנגד לקבלת ציוניו בדוא"ל.
לבקשת מוסדות הלימוד, מאל"ו יעביר לבתי הספר לרפואה שהמועמד נרשם אליהם כל פריט מידע הרלוונטי למועמדותו ללימודי רפואה.

בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות

אפשר לבקש בדיקה חוזרת של קליטת ההערכות שניתנו במרכז ההערכה. מניסיון מאל"ו, הסיכוי למצוא טעות בקליטת נתונים אלו נמוך ביותר. בדיקה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול, אך אם בבדיקה החוזרת יתברר שאומנם נפלה טעות, יוחזרו למבקש דמי הטיפול במלואם. אפשר להגיש בקשה באזור האישי באתר מאל"ו בתוך שלושה חודשים מיום הבחינה.

שים לב: הציון במרכז ההערכה נסמך על תצפיות והערכות בלתי תלויות של מעריכים מיומנים רבים, השקולות כנגד כמה וכמה היבחנויות חוזרות.