בחינת מימ"ד

בחינת ידע המשמשת לקבלה למכינות הקדם־אקדמיות.

מידע נוסף על הבחינה מופיע בהמשך הדף.