בחינת מימ"ד

בחינת ידע המשמשת לקבלה למכינות הקדם־אקדמיות.

ההרשמה לבחינת מימ"ד וניהול הבחינה מצויים באחריות המכינה שאליה נרשמתם.

לקבלת תנאים מותאמים בבחינה יש לפנות למכינה שאליה נרשמתם.

מידע נוסף על הבחינה מופיע בהמשך הדף.