דוחות מחקר

דוחות בשפה העברית
דוח מס’ / # Report
שם הדוח והמחבר / The Name of the Report and the Author

RR-19-03

כהן, ז., ניצן, א., גפני, נ. (דצמבר 2019).
מגמות בחינוך, בהשכלה ובעיסוק בתחומי מדע וטכנולוגיה: מהבחירה במקצוע מורחב בתיכון ועד לבחירת קריירה

RR-19-01

מאנע, ע., סקה, נ., דהן, א., בן סימון, ע., מרגלית, מ. (אפריל 2019).
התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב (ADHD):
צרכים, תיאוריות כמוסות ומשאבי התמודדות

RR 18-04

קשת, נ., יגל, ר., אורן, כ. (ספטמבר 2018).
סיכום משוב נבחנים לבחינת הכניסה הפסיכומטרית למוסדות להשכלה גבוהה, לשנת 2016

RR 18-03

נוה, א. (אוגוסט 2018).
תאוריות של הבנת הנקרא - סקירת ספרות

RR 18-02

ברנרון, מ., גולדצויג, א. (יולי 2018).
על הקשר בין אמצעי הכנה לבחינה הפסיכומטרית לבין הציון בבחינה

RR 18-01

סער, י., ליפשטט, נ. (מרץ 2018).
השוואה בין רכיבי ציון הבגרות: ציון שנתי וציון בחינה - מחזור בגרות 2013

RR 17-05

קלפר, ד. (נובמבר 2017).
דפוסי היבחנויות חוזרות בבחינה הפסיכומטרית כפונקציה של משתנים דמוגרפיים

RR 17-04

קנת-כהן, ת., קלפר, ד. (ספטמבר 2017).
תיקון לקיצוץ תחום עבור ברירה רב־משתנית: יישום המקרה הכללי

RR 17-03

קנת-כהן, ת., קלפר, ד. (פברואר 2017).
מידת הדיוק של תיקון לקיצוץ תחום עבור בררה חד-משתנית ועבור בררה רב-משתנית בהיעדר מידע על משקלות
משתני הבררה ועל אוכלוסיית המועמדים

RR 17-01

גולדצויג, א., אורן, כ., ברנרון, מ. (ינואר 2017).
העדפות שפה בקרב נבחני ערבית במכפ"ל

RR 16-09

גולן, מ., זינגר, ג., רבין, נ., קלפר, ד. (נובמבר 2016).
הערכת האפקטיביות של התאמות הניתנות לסטודנטים לקויי למידה הלומדים לתואר הנדסה ומדעים

RR 16-07

קנת-כהן, ת., קלפר, ד., טורוול, א. (אוגוסט 2016).
תיקון לקיצוץ תחום עבור בררה חד-משתנית (במקרה התלת-משתני) ועבור בררה רב-משתנית: השוואה בנתונים
הדמייתיים ובנתונים אמפיריים

RR 16-04

גולדצויג, א., סער, י. (אפריל 2016).
תוקף יע"ל

RR 16-02

קלפר, ד., טורוול, א. (פברואר 2016).
ניתוח-על של תוקף הניבוי של הבחינה הפסיכומטרית - שימוש במודל של אפקטים אקראיים

RR 16-01

סקה, נ., באומר, מ., רוזנברג, ט., מלינוביץ, ת. (ספטמבר 2016).
היעילות והתקפות של בחינה ממוחשבת אדפטיבית (מפע"ם) כהתאמה לנבחנים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

420

גוטנטג, ט., אללוף, א., באומר, מ., פודולר, נ., פרונטון, מ. (דצמבר 2015).
21 שנות בחינת אמיר"ם - בקרת איכות ומחקר

417

גולדצויג, א. (יולי 2015).
סקירת מערכות מיון להשכלה הגבוהה ברחבי העולם

415

קלפר, ד., אללוף, א., טורוול, א., אורן, כ., פרונטון, מ. (מאי 2015).
בקרת איכות דו-רמתית על ציונים לפי משתנים דמוגרפיים

414

קלפר, ד. (מרץ 2015).
ניתוח מבנה הבחינה הפסיכומטרית החדשה: ניתוח גורמים מגשש ומאשש בשלושה חלקים

413

קנת-כהן, ת., טורוול, א., סער, י., אורן, כ. (דצמבר 2014).
תוקף מערכת המיון ללימודי רפואה בחיזוי ההצלחה בלימודי שנה א' באוניברסיטאות בשנים תשס"ז (2006/7) -
תש"ע (2009/10)

408

קרליץ, צ., בן-סימון, ע., אברהים, ר., אביתר, ז. (ספטמבר 2014).
הבדלים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ביעילות הקריאה של טקסטים בשפת האם

405

גולדצויג, א., אורן, כ., סער, י. (ספטמבר 2014).
התועלת של קורסי הכנה מסחריים לבחינה הפסיכומטרית בהשוואה להכנה עצמית, בקרב נבחני עברית וערבית

404

גבאי-מילר, י. (אוגוסט 2014).
סקירת ספרות בנושא מבחנים להערכת יכולת הבנת הנשמע בשפה שנייה

403

קלפר, ד., טורוול, א., אורן, כ. (אוגוסט 2014).
תוקף הניבוי של כלי המיון לאוניברסיטאות בישראל מול ממוצע תואר בוגר

402

כהן, א., דובא, א., אומנסקי, ט., קנת-כהן, ת. (יולי 2014).
השוואה בין שתי שיטות (Bootstrap BCa והשלמות מרובות) לאמידת רווח סמך למקדם מתאם שחושב במדגם
שעבר ברירה מוקדמת

401

שפרן, י., בן-סימון, ע. (מאי 2014).
פיתוח מדדים לאיתור חיבורים משורבטים (חיבורי ג'יבריש) ותיקוף המדדים מול חיבורי "פסיכורשת"

400

אללוף, א., גוטנטג, ט., באומר, מ., לוי, ס., פרונטון, מ., רודד, ק. (מאי 2014).
פיתוח מדדים לבקרת איכות לציוני מבחנים המועברים תכופות

398

מילגרם, י., מוסט, ט., קרליץ, צ. (ינואר 2014).
ביצוע מטלות בשפה כתובה בקרב אנשים חירשים וכבדי שמיעה

388

סופר, ג., פומפיאן, ס., גפני, נ. (מאי 2013).
פיתוח מטלת הכתיבה בתחום המילולי של מכפ"ל

386

קלפר, ד., טורוול א., קנת-כהן ת., אורן, כ. (יוני 2013).
הוגנות מערכת המיון להשכלה הגבוהה כלפי מבקשי תנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית (בשפה העברית)

385

קנת-כהן, ת., אורן, כ., טורוול, א., כהן, י. (פברואר 2013).
תוקף הניבוי של מערכת המיון לחוגים למשפטים באוניברסיטאות (מחזורים תשנ"ה - תשס"ט)

381

גפני, נ., פבזנר, ב. (יוני 2012).
תורת ההכללה

378

קרליץ, צ. (פברואר 2012).
קביעת סטנדרטים במערכת החינוך

376

קנת-כהן, ת., טורוול, א., אורן, כ. (ספטמבר 2011).
הוגנות מערכת המיון לאוניברסיטאות לפי שפת היבחנות במכפ"ל (ערבית או עברית) ומגדר

372

לרמן, ה., קינן, א., טורוול, א., סטולר, ר., קלפפר, ג. (מאי 2011).
סיכום מתא"ם - פסיכולוגיה, נוסח 17, אוקטובר 2010

368

קנת-כהן, ת., ברונר, ש., אורן, כ. (אוקטובר 2010).
השלכות השימוש במכפ"ל מרבי

351

אנגל, א. (יולי 2008).
השפעת תוספת זמן על מידת ההצלחה ומדרג הנבחנים בשלושת תחומי מכפ"ל

347

נבון, ד., כהן, י., ברונר, ש. (יוני 2008).
בחינת הגורמים המשפיעים על אומדן מקדם תקפות החזאי המשמש לברירה באוכלוסיית המועמדים להשכלה גבוהה

344

קנת-כהן, ת., ברונר, ש., איתן, מ. (אפריל 2008).
השפעת תוספת זמן על מידת ההצלחה ומדרג הנבחנים בשלושת תחומי מכפ"ל

342

אורן, כ., קנת-כהן, ת., ברונר, ש. (ספטמבר 2007).
נתונים מקובצים על תוקף מערכת המיון לאוניברסיטאות בחיזוי הצלחה בלימודי שנה א' (מחזורים תשס"ג - תשס"ה)

335

נבון, ד., כהן, י. (דצמבר 2006).
אפליה או ארטיפקטים סטטיסטיים. תגובה לגמליאל וקאהן (2004)

328

נבון, ד., בן-שחר, ג., צלגוב, י. (פברואר 2006).
ההודעה על מות הפסיכומטרי היתה מוקדמת מדי: תגובה ליוגב ואיילון (2000)

327

קנת-כהן, ת., כהן, י., אורן, כ. (מרץ 2005).
השוואת הישגים במגזר היהודי ובמגזר הערבי בשלבים שונים של מערכת החינוך - לקט ממצאים.

297

קנת-כהן, ת., ברונר,ש. (אפריל 2002).
בדיקה השוואתית של סוגי פריטים בבחינה הפסיכומטרית (חשיבה מילולית) מנקודת ראות של תוקף ניבוי

295

אורן, כ., כהן, א., גולדשמידט, ג. וזבה,ר. (אפריל 2002).
הערכת הליך הציון בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון

285

קנת-כהן, ת. (מרץ 2001).
ניבוי דיפרנציאלי ותוקף דיפרנציאלי של מערכת המיון לאוניברסיטאות עפ"י מיצב חברתי-כלכלי של המועמדים

276

מושינסקי, א. (יוני 2000).
סיכום תוצאות ניסוי מפע"מ 2

253

ברונר, ש., אורן, כ. (ינואר 1999).
השוואה בין מתן בונוס אדיטיבי לבין מתן בונוס מכפלתי לציוני מקצועות תעודת בגרות עבור היקף יחידות לימוד –
מבחינת תוקף הניבוי של ציון שנה א' באוניברסיטאות (מחזורים תשנ"ה ותשנ"ו)

242

בייט-מרום, ר., בלר, מ., בראון, ה., ברנן, ר., גפני, נ., המבלטון, ר., כהן, י., נבו, ב. וצלגוב, י. (פברואר 1998).
מקומה של הבחינה הפסיכומטרית בבחירת תלמידים למערכת ההשכלה הגבוהה

241

אריאלי, מ. (דצמבר 1997).
הערכת תרומתן של המכינות הקדם-אקדמיות למערכת ההשכלה הגבוהה – ממצאי מחקר מעקב במחזורים
תשנ"ב ותשנ"ג

240

אריאלי, מ. (דצמבר 1997).
הערכת תרומתן של המכינות הקדם-אקדמיות למערכת ההשכלה הגבוהה – ממצאי מחקר מעקב במחזורים
תשנ"ב ותשנ"ג

236

קנת-כהן, ת., ברונר, ש. (ספטמבר 1997).
תוקף מרכיבי מערכת מיון התלמידים להשכלה גבוהה: תיקון עבור הטיה הנובעת מברירה באמצעות המודל של הקמן

235

גפני, נ. (בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך) (ספטמבר 1997).
הכנה בבתי הספר התיכוניים לקראת בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות: סיכום סקר ארצי

232

שצמן, ק., אורן, כ. (אפריל 1997).
התועלת של קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית בהשוואה להכנה עצמית

224

מושינסקי, א., רוקס, ס. (אוקטובר 1996).
גורמים המשפיעים על הקושי של פריטי אנלוגיות

214

גנאור-שטרן, ד. (פברואר 1996).
סקירת ספרות בנושא מבחנים להערכת יכולת כתיבה