ציונים:

חישוב, דיווח למוסדות ולנבחנים, בדיקה חוזרת

טפסים להורדה

  העברת ציונים למוסדות
  תשלום עבור עותק נוסף של הציונים לנבחן
  תשלום עבור בדיקה חוזרת של גיליון התשובות

 

כיצד הציונים מחושבים?

ציוני מתא"ם הם ציונים יחסיים, המשקפים את הישגיו של הנבחן בהשוואה להישגי שאר הנבחנים. ההבדלים בין מועדי הבחינה ובין נוסחיה אינם משפיעים על הציונים.
לכל חלק משני חלקי הבחינה מחושב ציון נפרד.

בנוסף מחושב ציון מתא"ם כללי, שבו לחלק של ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר בפסיכולוגיה יש משקל של 30%, ולחלק של הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה משקל של 70%.

כל ציוני בחינת מתא"ם המדווחים הם ציוני תקן בסולם שבו הממוצע הוא 100 וסטיית התקן 20, וטווח הציונים מ-50 עד 150.

פעולות אפשריות במדור הציונים (דיווח ציוני הבחינה למוסדות ולנבחנים, בקשה לבדיקה חוזרת)

המרכז ממליץ לעשות פעולות אלה דרך האזור האישי. ניתן גם לעשות את הפעולות לפי הכתוב להלן.

דיווח הציונים

דיווח הציונים למוסדות הלימוד

מוסדות הלימוד מטפלים במועמדיהם על סמך הציונים שמדווח להם במישרין המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. לכל מוסד שיקול דעת בלעדי בנוגע למשקלם של ציוני מתא"ם בתהליך הקבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה או למגמה כלשהי בפסיכולוגיה.

ציוניכם ידווחו בתוך 45 יום לכל המחלקות לפסיכולוגיה בארץ המלמדות לתארים מתקדמים: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת אריאל בשומרון, המרכז הבינתחומי הרצליה, מרכז אקדמי פרס והאוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית עמק יזרעאל. 

בקשות לשינויים: אם אתם מתנגדים שציונכם ידווח למוסד מן המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, שלחו עד ליום הבחינה בקשה בדואר אלקטרוני למדור ציונים בכתובת score@nite.org.il. וציינו לאיזה מוסד אין לדווח את ציונכם.

אם לאחר שנרשמתם תרצו לדווח את ציוניכם גם למוסדות המצוינים בטופס ההרשמה שלא סימנתם בשעה שנרשמתם, תוכלו לבצע זאת באזור האישי.  בקשה לשינויים אינה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לבצע את השינויים באזור האישי. כמו כן, אפשר גם להוריד טופס העברה למוסדות. את הטופס יש לשלוח למדור ציונים כקובץ מצורף בדוא"ל לכתובת score@nite.org.il או בפקס 02-6754765. אם לא קיבלתם אישור אנא פנו בטלפון למדור ציונים יום לאחר משלוח הבקשה.

לאחר הטיפול בבקשה לדיווח הציונים למוסדות יהיו הציונים נגישים למוסדות. משיכת הציונים ע"י המוסדות מתבצעת בתוך שבעה ימי עבודה. לא ניתן לקצר את זמן דיווח הציונים.