בחינה בתנאים מותאמים

מתכוונים להגיש בקשה? ודאו שקראתם היטב את כל ההנחיות ומהם המסמכים הנדרשים לכל סיבת בקשה.