בחינות אחרות

נוסף על הבחינה הפסיכומטרית, מאל"ו מחבר ומפעיל בחינות ידע ומיון במגוון תחומים וכן כלים להערכת כישורים הנדרשים בתחומי לימוד או במקצועות מוגדרים.

הרשמה לבחינות באמצעות האתר