בחינות קבלה לרפואה

שימו לב: הבחינה האנליטית בוטלה על-ידי הפקולטות לרפואה של המסלולים הארבע-שנתיים באוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילן, אריאל ובאר-שבע.

 • מו"ר ומרק"ם

  מו"ר ומרק"ם

  מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

 • מר"ב

  מר"ב

  מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע-שנתיים בבתי הספר לרפואה.

 • שאלון שאו"ל

  שאלון שאו"ל

  שאלון אישיות למיון - הוא שאלון אישיות שמטרתו לסייע לארגונים למיין מועמדים לתפקידים ייעודיים.