בחינה פסיכומטרית בחו"ל

Règlement pour l'inscription (FR)

 

להלן מפורטים נוהלי ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית בחו"ל. עליכם לקרוא את כל המידע בעיון ובכלל זה את מדיניות הפרטיות.

מידע כללי

כל בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. אנא הקפידו להביא לבחינה את התעודה ששימשה אתכם להרשמה.

אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד. הרשמה למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית, והרשמה לבחינה איננה הרשמה למוסד לימודים.

אין צורך להירשם למוסד לימודים כלשהו כדי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד לפי בקשתו (כפי שיוסבר להלן).

מאל"ו שומר על זכותו לפעול בכל דרך שימצא לנכון במקרה שבו יתעורר חשד כי נבחן נרשם לבחינה שלא למטרתה ו/או ממניעים זרים.

חל איסור על הרשמה לבחינה למי שעושה כן במטרה לפגוע בזכויות היוצרים של מאל"ו, לרבות לצרכי העתקה, גילוי או העברה של פריטי הבחינה, בין לצרכי הדרכה והכנה לבחינה ובין לכל מטרה אחרת.

תוקף ציוני הבחינה

על פי נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני הבחינה הפסיכומטרית תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך שבע (7) שנים לפחות. לכן אין צורך לדחות את הבחינה דווקא למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים. מידע מפורט ניתן למצוא בידיעונים ואתרי האינטרנט של מוסדות הלימוד.

בדרך כלל מוסדות הלימוד מתחשבים בציון הגבוה מקרב ציוני המועמד, אולם כדאי לוודא זאת במוסד המבוקש.

אופן ההרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה נעשית באמצעות טופס הרשמה.

הנרשמים לבחינה חייבים לשלם את דמי הבחינה המבוקשים שסכומם מופיע בהמשך. הרשמה לבחינה חייבת להתבצע עד למועד סיום ההרשמה כפי שמופיע בטופס ההרשמה ובהתאם לנוהלי ההרשמה המופיעים בהמשך.

פרטים בנוגע לנוהלי שינוי מועד הבחינה וביטול הרשמה מופיעים בהמשך.

מילוי הטופס

הקפידו למלא את טופס ההרשמה כראוי ואת פרטי הדואר האלקטרוני במדויק.

העתיקו את מספר הזהות שלכם מתעודת הזהות (או מתעודת העולה) אל הטופס. את ספרת הביקורת (ס"ב) העתיקו למשבצת הנפרדת המיועדת לה. אם ספרת הביקורת אינה ידועה לכם, השאירו משבצת זו ריקה. אם במספר הזהות שלכם פחות משמונה ספרות, מלאו את המספר כך שהספרה האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר ואת המשבצות הריקות שנותרו משמאלו מלאו באפסים.

אם אין לכם תעודת זהות ישראלית אך יש לכם דרכון ישראלי, אל תעתיקו את מספר הדרכון, אלא את מספר תעודת הזהות המופיע בתוכו. אם אין לכם לא תעודת זהות ישראלית, לא דרכון ישראלי ולא תעודת עולה, העתיקו את מספר הדרכון הזר שלכם כך שהספרה האחרונה תימצא במשבצת הימנית ביותר (את המשבצת המיועדת לספרת הביקורת השאירו ריקה). טופס הרשמה שיגיע ללא מספר זהות או מספר דרכון זר לא יטופל.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים המבוקש על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שהעתקתם אל טופס ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית.

תשלום

לאחר שמילאתם את הטופס, חתמו עליו ובצעו העברה בנקאית לחשבון הבנק של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:

חשבון מס' 92166
בנק הפועלים 12-690
סניף ראשי, ירושלים

התשלום עבור בחינה בחו"ל הוא 840 ₪ או US$250/220.

עליכם לצרף לטופס ההרשמה אישור על ההעברה בנקאית. טופס שיתקבל ללא אישור תשלום לא יטופל עד לאימות התשלום.

שימו לב: כדי לשלם את דמי הבחינה בכספי הפיקדון האישי לחיילים משוחררים עליכם לפנות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים, ולקבל ממנה הנחיות לביצוע התשלום.

משלוח הטופס

את הטופס שלחו בצירוף אישור התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני: Yifat@nite.org.il. חשוב לדעת כי התשלום בבנק אינו מהווה הרשמה לבחינה (הבנק אינו מעביר את פרטיכם האישיים למאל״ו). ההרשמה נעשית רק כשטופס ההרשמה מגיע למאל״ו.

שימו לב: טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם אליו. טופס שיגיע לאחר תאריך סיום ההרשמה לא יטופל.