דרושים

דרושים אנשים השולטים היטב בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר

ליחידת מתא"ם במרכז הארצי לבחינות ולהערכה (גבעת רם, ירושלים) דרושים אנשים השולטים היטב בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר, להשתלבות בתהליך פיתוח שאלות הבחינה.
לפרטים נוספים

____________________________________________________________________________________________

المركز القطري للامتحانات والتقيّيم يبحث عن أشخاص لتقييم المهمات الكتابية في امتحان السيكومتري (العمل يُنفذ في البيت)

לפרטים נוספים