אודות

אודות מאל"ו

ב-1981 ייסד ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל את המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) כדי לסייע בתהליך המיון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

לפני הקמת מאל"ו פעלה בכל אוניברסיטה יחידת מיון האחראית למבחן המיון המשמש אותה, ומועמד שנרשם לכמה אוניברסיטאות היה צריך להיבחן בכמה מבחני מיון.

הקמת מאל"ו הקלה על מועמדים הנרשמים ליותר ממוסד לימודים אחד, איגדה מומחים להערכה ולמדידה כדי לבנות מערך בחינות אחיד, מקצועי, יעיל והוגן לחיזוי ההצלחה בלימודים אקדמיים והבטיחה למוסדות האקדמיים כלים מקצועיים למיון ולהשמה של מועמדים במגוון תחומי לימוד. בכך תרמה הקמת מאל"ו לשיפור תהליך הקבלה להשכלה הגבוהה ולייעולו.

בשנים שחלפו מאז ייסודו ביסס מאל"ו את מעמדו כאחד המוסדות המובילים בעולם בפיתוח כלי מיון והערכה בכלל ובפיתוח מבחני מיון, השמה והסמכה למען מוסדות ההשכלה הגבוהה בפרט.

מאל"ו רשום כעמותה שחבריה הן אוניברסיטאות בישראל.
מאל"ו הוא מוסד ציבורי ללא כוונת רווח (מלכ"ר) הממומן כולו מדמי הבחינות שהוא עורך ומפעילויותיו האחרות, ושום גורם חיצוני אינו תומך בו.

 

מטרות העמותה

  • בנייה והפעלה של מערכות מיון וברירת מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה
  • מתן ייעוץ ושירותי מדידה, מיון, הערכה וברירה למוסדות חינוך ולארגונים אחרים כדי לפתח את הידע והניסיון של העמותה
  • עריכת מחקרים בנושאים הנוגעים למערכות המיון והברירה של המוסדות להשכלה גבוהה ושל הארגונים האחרים לעיל
  • עריכת מחקרים בנושאים אחרים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה.
  • מתן שירותים לחברי העמותה על פי החלטת הוועד המנהל ובהתאם למדיניות האסיפה הכללית

נוסף על מטרות אלו, מאל"ו מבקש לפעול לקידום תחום הבחינות, המדידה וההערכה בישראל.

 

מבנה ארגוני

גופי ההנהלה והייעוץ של מאל"ו

1) אספת חברים (ור"ה) שאליה קשור הגוף המבקר, 2) ועד מנהל (נציגי האוניברסיטאות), 3) ועדת קבע (תת ועדה) אשר לה יועץ משפטי, מבקר פנים ורואה חשבון ובה יש נציג של ור"ה, 4) הנהלה

ועדות מלוות קבועות

מאל"ו נעזר במספר רב של ועדות מלוות, המייעצות לו בתחומי פעילותו.

  • מועצה מדעית בין-לאומית: חברי הוועדה הם מומחים בפסיכומטריקה מהשורה הראשונה בארץ ובחו"ל. תפקיד הוועדה לסקור את הפעילות המקצועית של מאל"ו, לבקרה ולהעמיד אותה על הרמה הגבוהה ביותר. אחת לשלוש שנים הוועדה מתכנסת לשלושה ימי דיונים.
  • פורום ראשי יחידות מיון: חברי הוועדה הם נציגי יחידות הרישום, הקבלה והמיון משש האוניברסיטאות המקימות של מאל"ו וראש מדור מבצעים במאל"ו. הוועדה מתאמת בין מאל"ו לבין מוסדות הלימוד ומסייעת בתכנון ובהיערכות לקראת תפעול מערך הבחינות.
  • ועדת מחשב: חברי הוועדה הם מומחים בתחומי המחשוב. מנכ"לית מאל"ו מרכזת את הוועדה, ונציגים בכירים ממדור מערכות מידע במאל"ו משתתפים בדיוניה. הוועדה מייעצת למאל"ו בנושאי מחשוב, טכנולוגיה, תקשורת ואבטחת מידע.
  • ועדת ההיגוי של מתא"ם: חברי הוועדה הם נציגי מוסדות הלימוד המעניקים תארים מתקדמים בפסיכולוגיה. הוועדה קובעת את הנהלים ואת העקרונות המנחים של מבחן מתא"ם (מבחן הקבלה ללימודי תואר מתקדם בפסיכולוגיה) ומאשרת את גרסתו הסופית.
  • ועדת קרן מאל"ו: חברי הוועדה הם שלושה חוקרים בכירים במאל"ו ושני נציגים בכירים של הקהילה האקדמית, והם בעלי ידע וניסיון בתחומי המחקר הפסיכומטרי והמדידה וההערכה החינוכית. הוועדה אחראית לניהול קרן מאל"ו, והיא קובעת את מדיניות הענקת המענקים, מפרסמת קולות קוראים להגשת בקשות למענק וממנה את חברי ועדת השופטים של הקרן בכל שנה.