בחינת מתא"ם בתנאים מותאמים

תנאים מותאמים בבחינת קבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה - מתא"ם