בחינת מתא"ם בתנאים מותאמים

תנאים מותאמים בבחינת קבלה לתואר מתקדם בפסיכולוגיה - מתא"ם

מתכוונים להגיש בקשה? ודאו שקראתם היטב את כל ההנחיות ומהם המסמכים הנדרשים לכל סיבת בקשה.