פרויקטים ופעילויות

בנוסף למערכת ההשכלה הגבוהה מאל"ו מנהל פרויקטים ופעילויות שונות בנושא מדידה והערכה.