מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

זימון לבחינה יישלח ע"י מאל"ו על פי רשימות מועמדים שיועברו לו ע"י האוניברסיטאות הממיינות מועמדים לרפואה באמצעות מערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב.

עלון הדרכה לנבחנים 2024

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

19.7.24

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בעלון למועמדים

5.6.24

28.8.24

21-25.7.24 לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

28.8.24