מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2019

המועדים הקרובים של בחינת מר"ב

שם הבחינה:
תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

בחינה בחשיבה אנליטית

3.5.19

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת אריאל

2.4.19

26.5.19

שאלון ביוגרפי

5.7.19

אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת אריאל
הטכניון

2.6.19

7.8.19

מרכז הערכה

15-17.7.19, 18-19.7.19

2.6.19

7.8.19

מחיר בחינת מר"ב

  • בחינה בחשיבה אנליטית
    278
  • מילוי השאלון הביוגרפי
    286
  • מרכז הערכה
    1577