מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

 

מועדי הבחינות הקרובות

המערכת:
הבחינה:
מקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
תחזית לדיווח ציונים:

מסלול 4 שנתי

בחינה בחשיבה אנליטית

27.5.20

 

23.6.20

מסלול 4 שנתי, מסלול 6 שנתי, עתודה

שאלון אישי-ביוגרפי

24.7.20

30.8.2020

מסלול 4 שנתי – אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אריאל

מרכז הערכה

מסר תל השומר

4-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 4 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מסלול 6 שנתי – האוניברסיטה העברית

מרכז הערכה

מסר ירושלים

26-29 ביולי, 2-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 9-10 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מסלול 6 שנתי -אוניברסיטת תל אביב והטכניון

מרכז הערכה

מסר תל השומר

26-29 ביולי, 2-3 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

עתודה

מרכז הערכה

מסר ירושלים

9-13 באוגוסט, 16 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מחירי בחינות קבלה ללימודי רפואה במסלולים הארבע-שנתיים

  • שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
    1893
  • שאלון ביוגרפי
    293
  • מרכז הערכה
    1600