מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח הציונים:

29.4.22

בחינה בחשיבה אנליטית

בפקולטות לרפואה

15.3.22

1.7.22

שאלון אישי-ביוגרפי

בפקולטות לרפואה

17.5.22

6-7.7.22, 10-12.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה