מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2021

 

 

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תחזית לדיווח הציונים:
הערות:

9.4.21

בחינה בחשיבה אנליטית

בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה

18.6.21

שאלון אישי-ביוגרפי

אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל

25.7.21

לא בהכרח בכל המקומות.
בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה.

1.7.21

4-6.7.21

מרכז הערכה

25.7.21

לא בהכרח בכל הימים

מחיר מערכת מר"ב

  • שאלון אישי-ביוגרפי
    304
  • מרכז הערכה
    1619
  • בחינה בחשיבה אנליטית
    335