מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

עדכון על שינויים במערכות המיון למועמדים ללימודי רפואה לשנת הלימודים תשפ"א במסלולים השש-שנתיים והארבע-שנתיים (מו"ר, מרק"ם ומר"ב)

מועדי הבחינות הקרובות

המערכת:
הבחינה:
מקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
תחזית לדיווח ציונים:

מסלול 4 שנתי

בחינה בחשיבה אנליטית

27.5.20

 

23.6.20

מסלול 4 שנתי, מסלול 6 שנתי, עתודה

שאלון אישי-ביוגרפי

24.7.20

6.9.2020

מסלול 4 שנתי – אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אריאל

מרכז הערכה

מסר תל השומר

4-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 4 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

6.9.2020

מסלול 6 שנתי – האוניברסיטה העברית

מרכז הערכה

מסר ירושלים

26-29 ביולי, 2-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 9-10 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

6.9.2020

מסלול 6 שנתי -אוניברסיטת תל אביב והטכניון

מרכז הערכה

מסר תל השומר

26-29 ביולי, 2-3 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

6.9.2020

עתודה

מרכז הערכה

מסר ירושלים

9-13 באוגוסט, 16 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

6.9.2020

מחירי בחינות קבלה ללימודי רפואה במסלולים הארבע-שנתיים

  • שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
    1893
  • שאלון ביוגרפי
    293
  • מרכז הערכה
    1600