מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2019

מועדי בחינות הקבלה לפקולטות לרפואה לקראת שנת הלימודים תשפ"א יתקיימו החל מאמצע יוני 2020. המועדים המדויקים יפורסמו בהמשך.

מחיר בחינת מר"ב

  • בחינה בחשיבה אנליטית
    278
  • מילוי השאלון הביוגרפי
    286
  • מרכז הערכה
    1577