מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

זימון לבחינה יישלח ע"י מאל"ו על פי רשימות מועמדים שיועברו לו ע"י האוניברסיטאות הממיינות מועמדים לרפואה באמצעות מערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2023 – חלק א' – בחינה בחשיבה אנליטית

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

בחינה בחשיבה אנליטית

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

31.3.23

22.2.23

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

23.6.23

12.5.23

מרכז הערכה

26-29.6.23, 2-3.7.23, 9.7.23, לא בהכרח בכל הימים

מחירי מערכת מר"ב - יפורסמו בהמשך