מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

מועדי הבחינות הקרובות

המערכת:
הבחינה:
מקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
שפות הבחינה:

מר"ב

בחינה בחשיבה אנליטית

24.4.20

הבחינה נדחתה

בקשות מועמדים ומסמכים לקבלת תנאים מותאמים צריכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מתאריך 19.3.20

עברית

מר"ב

שאלון אישי-ביוגרפי

19.6.20

בקשות מועמדים ומסמכים לקבלת תנאים מותאמים צריכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מתאריך 17.5.20

עברית

מר"ב

מרכז הערכה

מסר

28.6.20 ועד 2.7.20 אך לא בהכרח בכל אחד מהימים האלה

עברית

מחיר בחינת מר"ב

  • בחינה בחשיבה אנליטית
    285
  • מילוי השאלון הביוגרפי
    293
  • מרכז הערכה
    1600