מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2019

מועדי הבחינות הקרובות

שאלון ביוגראפי: 19.6.20 - בקשות מועמדים ומסמכים לקבלת תנאים מותאמים צריכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מתאריך 17.5.20
חשיבה אנליטית: 24.4.20 - בקשות מועמדים ומסמכים לקבלת תנאים מותאמים צריכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מ-19.3.20
מועדי התחנות יפורסמו בהמשך

מחיר בחינת מר"ב

  • בחינה בחשיבה אנליטית
    278
  • מילוי השאלון הביוגרפי
    286
  • מרכז הערכה
    1577