מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2022

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח הציונים:

29.4.22

בחינה בחשיבה אנליטית

בפקולטות לרפואה

15.3.22

30.5.22

1.7.22

שאלון אישי-ביוגרפי

בפקולטות לרפואה

17.5.22

15.8.22

6-7.7.22, 10-12.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

15.8.22

מחירי מערכת מר"ב

  • מרכז הערכה
    1,391
  • שאלון אישי-ביוגרפי
    315
  • בחינה בחשיבה אנליטית
    345