מערכת מר"ב

מערכת למיון בעלי תואר בוגר אוניברסיטה המועמדים למסלולים הארבע־שנתיים בבתי הספר לרפואה.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכת מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2021

 

 

המועדים הקרובים של מערכת מר"ב

תאריך הבחינה:
הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
הערות:

9.4.21

בחינה בחשיבה אנליטית

עברית, ערבית

9.3.21

בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה

18.6.21

שאלון אישי-ביוגרפי

עברית

12.5.21

בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה