שפות הבחינה הפסיכומטרית

תוכלו להיבחן באחת מחמש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ונוסח משולב-אנגלית. כדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר.

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן ללא תשלום נוסף גם בבחינת יע"ל, המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.

נוסח משולב-אנגלית מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששפת אמם אינה עברית ושליטתם בעברית או באנגלית טובה משליטתם בשפות הבחינה האחרות. הבחינה בנוסח זה מוגשת באנגלית ובעברית, ומילים נבחרות בה מתורגמות לשפות האלה: רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית, הולנדית, ספרדית. 

שימו לב: חוברת הבחינה בנוסח משולב-אנגלית ערוכה משמאל לימין, בדומה לספרים באנגלית.

מטלת הכתיבה שבבחינה צריכה להיכתב בשפת הבחינה בלבד.
בנוסח משולב-אנגלית אפשר לכתוב את מטלת הכתיבה בשפות האלה: עברית, אנגלית, רוסית, גרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוגלית הולנדית וספרדית.

שימו לב:

  • הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית אינה נערכת בכל מועד. בדקו אם בחינה בשפה שאתם מעוניינים בה נערכת במועד הבחינה הרצוי לכם.
  • הבחינה בשפות שאינן עברית או ערבית נערכת רק בכמה מאזורי הבחינה. לכן אם נרשמתם לבחינה בשפה כזו, ייתכן שלא תשובצו באזור שביקשתם להיבחן בו.
  • השפה שנבחנתם בה אינה משפיעה על ציוני הבחינה.

הסברים והנחיות בנוגע ליום הבחינה

PDFالعربية PDFCombined/English PDFРусский PDFFrançais

 

מידע לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית

PDFעברית PDFالعربية PDFCombined/English PDFРусский PDFFrançais

 

בחינות פסיכומטריות להתנסות

PDFעברית PDFالعربية PDFCombined/English PDFРусский PDFFrançais PDFPortuguês

 

דוגמאות והסברים על שאלות הבחינה

עברית العربية Combined/English Русский Français
PDFחשיבה מילולית PDFالتفكير الكلامي PDFVerbal Reasoning PDFСловесное Мышление PDFRéflexion Verbale
PDFחשיבה כמותית PDFالتفكير الكمّي PDFQuantitative Reasoning PDFКоличественное Мышление PDFRéflexion Quantitative
PDFאנגלית PDFالإنچليزية PDFEnglish PDFАнглийский Язык PDFAnglais

 

בחינת יע"ל

בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל, המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. הציון בבחינת יע"ל אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.

למיטב ידיעת מאל"ו, לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן. במוסדות לימוד אחדים הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה. יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת בעברית. בדקו אם מוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל. ציוני יע"ל יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.

מידע על בחינת יעל הנערכת מייד אחרי הבחינה הפסיכומטרית מופיע כאן.

אפשר להיבחן בבחינת יע"ל גם בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. מידע נוסף על ההרשמה לבחינת יע"ל מופיע כאן.

בחינה בתנאים מותאמים

מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת בארץ בלבד.

בחינה בתנאים מותאמים נערכת לצד כל מועד בחינה רגילה או בתוך שלושה שבועות מכל מועד כזה. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנבחנים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.

הנבחנים בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית לא יוכלו להיבחן בבחינת יע"ל באותו מועד שבו הם נבחנים בבחינה הפסיכומטרית. כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מעניקה לנבחן את הזכות להיבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום, וזאת החל מהמועד העוקב. לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים

למידע נוסף