מי זכאי לבחינה בתנאים מותאמים

אפשר להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

לקות למידה

הפרעת קשב וריכוז

מגבלה גופנית

מגבלה נפשית

 

גם נבחנים שמצב גופני כמו היריון מתקדם, משקל עודף רב וכדומה מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ("כיסא סטודנט") רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

לקות למידה

תנאים מותאמים בגלל לקות למידה ניתנים בגלל לקות למידה ראשונית וחמורה בתחום אשר אינו נבדק ישירות בבחינה, אך קיומה עלול לשבש את התפקוד בבחינה.

את הבקשה יש לבסס באמצעות מסמכים:

 1. אבחון עדכני
 2. שאלון למאבחן
 3. מידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

אבחון עדכני

יש לצרף לפנייה אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים. יש לוודא כי:

 • האבחון נערך לאחר גיל 18.

או

 • האבחון נערך לאחר גיל 16 וגם בחמש השנים האחרונות.

האבחון צריך לבדוק את תפקודכם בשפת האם שלכם. אם אתם מתכננים להיבחן בשפה שאינה שפת האם שלכם, על האבחון לכלול נתונים על התפקוד שלכם בשפת הבחינה.

שאלון למאבחן

מטרת השאלון היא לוודא שיש בידינו נתונים מדויקים על התפקוד שלכם. על המאבחן למלא שאלון למאבחן נוסף על האבחון המקצועי.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאילו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
 • אם חסרים נתונים בדוח האבחון, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את האבחון ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרשו להשלים את הנתונים החסרים.
  1.  

מידע על התפקוד בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'): דוחות אבחון, תעודות בית ספר וכל מסמך אחר מגיל צעיר המעיד על הקשיים שהיו לכם, למשל מכתבים ממורים, סיכומי פגישות של הורים וצוות מטפל וכדומה. בדרך כלל במסמכים אלו יש מידע חשוב על אופי הקשיים שלכם ועל מקורם.

מסמכים שחשוב לצרף:

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי שאלון למורה)

מה לעשות אם אין לי מסמכים המתארים את התפקוד שלי בבית הספר היסודי?

כאשר אין די מידע על התפקוד בתקופת בית הספר היסודי, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות ממה נובעים הקשיים ומתי הופיעו לראשונה. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

אנו ממליצים שתפנו לבית הספר היסודי שלמדתם בו ותנסו להשיג תיעוד של קשיי הלמידה שהיו לכם. מרבית בתי הספר שומרים העתקים של תעודות, חוות דעת של מורים ומסמכים אחרים מסוג זה.

תוכלו גם לפנות למורים ולאנשי מקצוע אחרים שלימדו אתכם בגיל בית הספר היסודי, ואם הם זוכרים אתכם בקשו מהם למלא את השאלון למורה. מומלץ לפנות ליותר ממורה אחד. את המורים אפשר לאתר באמצעות פנייה לבית הספר היסודי, באמצעות מכרים משותפים או באמצעות הרשתות החברתיות.

אם לא הצלחתם להשיג מסמכים מהעבר, ייתכן שלא תקבלו תנאים מותאמים בבחינה. לכן השתדלו מאוד להשיג מסמכים רלוונטיים ולשלוח אותם אלינו.

 

הפרעת קשב וריכוז

קשיים בתחום הקשב והריכוז נפוצים באוכלוסייה, וכל אדם ואדם מתמודד לעיתים עם קשיים בהתארגנות ועם הסחות דעת.

תנאים מותאמים בבחינה ניתנים רק אם יש עדות ברורה לקיומה של הפרעת קשב ראשונית וחמורה, אשר הופיעה לפני גיל 12 ומשבשת את התפקוד במידה ניכרת בכמה תחומי חיים, כגון לימודים, עבודה, חיי חברה, תעסוקה ויחסים בין-אישיים.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע קשיי קשב וריכוז יש לבסס באמצעות המסמכים האלה:

 1. הערכה עדכנית ומפורטת של תחום הקשב והריכוז
 2. אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

מהי הערכה עדכנית ומפורטת?

הערכה עדכנית ומפורטת היא הערכה שנעשתה במהלך שלוש השנים האחרונות על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז.

הערכה זו צריכה לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז, כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אבחונים קודמים ומידע על התפקוד שלכם בבית הספר היסודי

חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). כאשר אין די מידע על התפקוד לפני גיל 12, לעיתים אי אפשר לקבוע בוודאות שהקשיים אמנם נובעים מהפרעת קשב וריכוז. במצב כזה אי אפשר לאשר תנאים מותאמים בבחינה.

מסמכים כאלה חשובים במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

מסמכים שחשוב לצרף:

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת - יש לשלוח דוחות מלאים של כל האבחונים שעברתם בעבר
 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מביה"ס היסודי
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

אם אין לכם מסמכים כאלה, הקישו כאן.

 

מגבלה גופנית

את המגבלה הגופנית יאבחן רופא מומחה או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, ולא רופא כללי או רופא משפחה. לדוגמה: רופא אורתופד יאבחן בעיה אורתופדית.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע מגבלה גופנית יש לבסס באמצעות אחד או יותר מהמסמכים הבאים:

חוות הדעת הרפואית צריכה להיות מפורטת ועדכנית - לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה שנרשמתם אליה - ועליה לכלול את כל הנתונים הנדרשים.

אם הרופא אינו מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך יש לצרף את מספר הטלפון של הרופא ואת שעות הקבלה שלו.

שימו לב: חוות הדעת הרפואית מספקת מידע חיוני הנחוץ לקביעת ההתאמות בבחינה, אך מאל"ו אינו מחויב לקבל המלצות על התאמות ספציפיות המופיעות בה. אם הרופא ממליץ על התאמה כלשהי בבחינה, יש לבקש ממנו לנמק את המלצתו ולבסס אותה על בדיקות וממצאים מפורטים.

 

מגבלה נפשית

את המגבלה הנפשית יאבחן פסיכיאטר או איש מקצוע המומחה בטיפול בה.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע מגבלה נפשית יש לבסס באמצעות המסמכים האלה:

 1. חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ומפורטת
 2. אם נעזרתם בטיפול או בליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג או עובד סוציאלי, רצוי מאוד לצרף דוח מפורט של המטפל ובו תיאור של הקשיים ושל השפעתם האפשרית על התפקוד בבחינה.
 3. רצוי להוסיף שאלון למורה לפונה בגין מגבלה נפשית שמילא אחד ממוריו של הפונה. שאלון זה מספק פרטים בדבר השלכות הבעיה הנפשית של הפונה על תפקודי הלמידה שלו ועל תפקודיו בבחינות.

חוות דעת פסיכיאטרית

חוות הדעת הפסיכיאטרית צריכה להיות מפורטת ועדכנית - לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה שנרשמתם אליה - ועליה לכלול את כל הנתונים הנדרשים.

מומלץ שהפסיכיאטר ימלא את השאלון לרופא בנוגע לבעיה נפשית. אם אין הוא מוכן למלא את השאלון, בקשו ממנו שיכתוב מסמך בחתימתו ויענה בו על כל השאלות המופיעות בשאלון. למסמך יש לצרף את מספר הטלפון ושעות הקבלה של מחבר חוות הדעת הפסיכיאטרית.