אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל

הבחינה הפסיכומטרית

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • בחינה פסיכומטרית ממוחשבת (מפע"ם)
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • הגבלת מספר הנבחנים בכיתה
 • חוברת בחינה מוגדלת
 • גיליון תשובות מוגדל
 • השמעת חלק מן הבחינה או כולה
 • שימוש במחשבון לביצוע ארבע פעולות חשבון
 • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
 • הקלדת מטלת הכתיבה
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה על גבי שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • הסברים לשאלות
 • סימון התשובה בחוברת הבחינה

 

אמי"ר

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • בחינת אמי"ר ממוחשבת (הכוללת זמן ארוך יותר לכל שאלה)
 • השמעת פרקי הבחינה
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • גיליון תשובות מוגדל
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה על גבי שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • הסברים לשאלות

 

יע"ל

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה על גבי שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
 • שימוש במילון אלקטרוני
 • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
 • הסברים לשאלות

 

מתא"ם

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • שימוש במחשבון לביצוע ארבע פעולות חשבון
 • הקלדת התשובות לשאלות הפתוחות
 • השמעת קטעי הקריאה באנגלית באמצעות תוכנת הקראה
 • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית: למשל, בחינה על גבי שולחן או שימוש בעזרים המקלים על ישיבה ממושכת
 

 

בחינה בחשיבה אנליטית

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה
 • שימוש במחשבון לביצוע ארבע פעולות חשבון
 • הפסקות בין פרקי הבחינה
 

 

מו"ר/מרק"ם

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל אילו תנאים אי אפשר לקבל
 • הקלדה של השאלון הביוגרפי
 • הפסקות במהלך הבחינה
 • תוספת זמן במילוי השאלון הביוגרפי