אילו תנאים מותאמים אפשר לקבל בבחינה הפסיכומטרית?

דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל

 

אילו תנאים אי אפשר לקבל

  • שימוש במילון אלקטרוני
  • פטור מחלקים כלשהם בבחינה
  • הסברים לשאלות
  • סימון התשובה בחוברת הבחינה