הנחיות להגשת בקשה

 

התאריך האחרון שבו נקבל בקשה ומסמכים נלווים הוא מועד סיום ההרשמה לבחינה המבוקשת (למעט בחינות קבלה לרפואה).

הטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.

אם תגישו את פנייתכם בחודש האחרון שלפני מועד זה, קרוב לוודאי שלא תספיקו להגיש מסמכים נוספים או ערעור ובקשה לדיון חוזר.

לכן אנו ממליצים להגיש את הבקשה ואת המסמכים מוקדם ככל האפשר ולכל הפחות חודשיים לפני מועד סיום ההרשמה.

 

 

הנחיות כלליות לבקשת התאמות בבחינה

בכל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים, המתקיימת ביום הבחינה הרגילה או במהלך שלושת השבועות שלאחריו.

הרשמה לבחינה - כדי להגיש בקשה לבחינה מותאמת יש להירשם לבחינה (למעט בחינות קבלה לרפואה).

ההרשמה נעשית באמצעות אתר מאל"ו (הרשמה לבחינה הפסיכומטרית/הרשמה לבחינות נוספות) או באמצעות טופס הרשמה מנייר, שאפשר לקבל בהתאם לסוג הבחינה (פירוט בדרכי הרשמהבאתר).

מתי להירשם? - אנו ממליצים להירשם מוקדם ככל האפשר, ולפחות חודשיים לפני המועד שרוצים להבחן בו. זאת משום שהטיפול במסמכים ובדיקתם עשויים להימשך עד 25 ימי עבודה.

בקשה חוזרת או נוספת - מי שכבר נבחנו בתנאים מותאמים בבחינה הנערכת על ידי מאל"ו ורוצים להיבחן שוב באותה בחינה או בבחינה אחרת, צריכים להגיש בקשה חוזרת או נוספת.

מי יכול להגיש בקשה לתנאים מותאמים

מועמדים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית, פיזית או פסיכיאטרית, וכן לקות למידה או הפרעת קשב) יכולים להגיש בקשה לתנאים מותאמים למאל"ו.

מועמדים שמצב גופני (כגון היריון מתקדם, משקל עודף רב, שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונע מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה, או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ("כסא סטודנט"), רשאים להגיש בקשה לתנאים מותאמים.

מסמכים נדרשים

1. "שאלון למבקש" - את הבקשה לבחינה מותאמת יש להגיש על ידי מילוי ה"שאלון למבקש". שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא את השאלון ולא ישלח אותו לא תטופל.

2. מסמכים נוספים - לכל בקשה יש לצרף מסמכים מתאימים, כמפורט להלן. את כל המסמכים יש להעביר למאל"ו עד יום סיום ההרשמה לבחינה בדוא"ל או בדואר. לצערנו, לא נוכל לדון במסמכים שהגיעו באיחור או במסמכים שהגיעו בפקס.

הנחיות למשלוח המסמכים (ראו כאן את המסמכים הדרושים)

אפשר לשלוח מסמכים בדוא"ל או בדואר.

משלוח ראשוני של מסמכים אינו כרוך בתשלום נוסף על דמי הרישום לבחינה.
שימו לב: משלוח מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה וכן ערעור על התשובה לבקשה כרוכים בתשלום.

לכן, יש לשלוח את כל המסמכים יחד (באותה מעטפה בדואר או באותו קובץ בדוא"ל).

על הבקשה להגיע עד מועד סיום ההרשמה.

בדוא"ל

יש לשלוח:

  • טופס בקשה באמצעות דוא"ל
  • שאלון למבקש, מלא וכולל שתי חתימות כנדרש (בלעדיו לא תטופל הבקשה)
  • מסמכים רפואיים או אבחוניים בהתאם לבעיה שבגינה הבקשה מוגשת ובהתאם להנחיות הבאות:
    את המסמכים יש לשלוח בקובצי PDF, ובגודלם המקורי (לא בצילום מוקטן). על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים.

אישור על הגעת המייל יתקבל בהודעת SMS. לאחר מכן יימשך הטיפול בבקשה כמפורט בסעיף "תהליך הטיפול בהרשמה וההחלטה בעניין ההתאמות".

כתובת למשלוח מסמכים בדוא"ל (כותרת המייל צריכה לכלול את השם המלא ואת מס' תעודת הזהות של מבקש/ת התנאים):
mutam@nite.org.il

בדואר

יש לשלוח:

  • שאלון למבקש, מלא וכולל שתי חתימות כנדרש (בלעדיו לא תטופל הבקשה)
  • מסמכים רפואיים או אבחוניים בהתאם לבעיה שבגינה הבקשה מוגשת ובהתאם להנחיות הבאות: אין צורך לשלוח מסמכים מקוריים. יש לדאוג שהצילום יהיה קריא.

כתובת למשלוח בדואר:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001

את כל המסמכים המפורטים להלן יש לשלוח ביחד.

הוספת מסמכים לאחר המשלוח הראשון כרוכה בתשלום.

מסמכים שיישלחו לא יוחזרו למבקש.