בחינת השמה לרמות באנגלית

  • אמיר"ם

    אמיר"ם

    בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.