בחינות השמה לרמות באנגלית

  • אמי"ר

    אמי"ר

    בחינת מיון באנגלית שנועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית.

  • אמיר"ם

    אמיר"ם

    בחינת אמי"ר ממוחשבת, כלומר בחינת ידע באנגלית הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.