מסמכים להגשת בקשה

כתובת למשלוח מסמכים בדוא"ל (כותרת המייל צריכה לכלול את השם המלא ואת מס' תעודת הזהות של מבקש/ת התנאים):

mutam@nite.org.il

על הבקשה להגיע עד מועד סיום ההרשמה, והיא צריכה לכלול:

 • טופס בקשה באמצעות דוא"ל (יש למלא את כל הסעיפים בטופס זה ולצרף אותו לבקשה!)
 • שאלון למבקש, מלא וכולל שתי חתימות כנדרש  
 • מסמכים רפואיים או אבחוניים בהתאם להנחיות המפורטות להלן  

את המסמכים יש לשלוח בקובצי PDF, ובגודלם המקורי (לא בצילום מוקטן). על המסמכים להיות ברורים, קריאים ומלאים.
אישור על הגעת המייל יתקבל בהודעת SMS .

כתובת קבועה למשלוח בדואר:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001

 

לקויות למידה

המסמכים שיש לצרף במקרה של לקויות למידה:

1. שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה ולחתום בשני המקומות המסומנים. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2. אבחון של איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים

  • יש לוודא שלמאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון לקויות למידה אצל מבוגרים.
  • על האבחון להיערך בשפת האם של המאובחן.
  • על האבחון להיערך לאחר גיל 16 ובתוך חמש השנים האחרונות, או לאחר גיל 18.
  • במקרה של לקות כתיבה, נדרש אבחון דידקטי הכולל הערכה בכתיבה, וכן רקע מתועד לקשיי הכתיבה, או הערכה עדכנית של מרפא בעיסוק.
  • לנבחנים בבחינת יע"ל בלבד: הערכה עדכנית של תפקודי קריאה וכתיבה בעברית.

3. "שאלון למאבחן" - על המאבחן למלא שאלון זה, נוסף על האבחון המקצועי - מטרת השאלון היא להשיג נתונים מדויקים על תפקודכם.

 • אם האבחון עדיין לא נערך, הביאו למאבחן את השאלון כדי שידע לאלו נתונים אנו זקוקים.
 • אם האבחון כבר נערך, והנתונים הנדרשים בשאלון מוצגים בדוח האבחון בצורה ברורה ומסודרת, אין צורך לחזור אל המאבחן כדי שימלא את השאלון.
 • אם נראה כי בדוח האבחון חסרים נתונים, יש לחזור אל המאבחן כדי שישלים את האבחון ויוסיף את הנתונים החסרים.
 • אם אין באפשרותכם לאתר את המאבחן שאבחן אתכם, אפשר לשלוח את החומר ללא השאלון. הצוות המקצועי ידון בבקשה על סמך הנתונים ששלחתם. במקרה כזה ייתכן שתידרש השלמת חומר.

4. אבחונים קודמים וחומר רקע

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
 • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). לכן, נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

דוגמאות למסמכים שכדאי לצרף:

 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מבית הספר היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר ולא יתקבלו ערעורים.

הפרעות קשב וריכוז

המסמכים שיש לצרף במקרה של הפרעות קשב וריכוז:

1. שאלון למבקש - על הפונה למלא שאלון זה ולחתום בשני המקומות המסומנים. שימו לב: בקשתו של מי שלא ימלא שאלון זה ולא ישלח אותו לא תטופל.

2. אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז בשלוש השנים האחרונות.
אבחון זה צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז כמפורט בדף ההנחיות לאנשי המקצוע, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

3. אבחונים קודמים וחומר רקע

 • אם אובחנתם יותר מפעם אחת, אנא שלחו אלינו את כל דוחות האבחון שלכם.
 • חשוב לנו לקבל תיאור של תפקודכם בשנות בית הספר היסודי (כיתות א'-ו'). לכן, נוסף על האבחונים שבידכם כדאי לשלוח חומר רקע המתעד את קשייכם מתקופה זו. חומר הרקע חשוב במיוחד אם האבחון הראשון נעשה בחטיבת הביניים או לאחר מכן.

דוגמאות למסמכים שכדאי לצרף:

 • סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכדומה)
 • תיעוד של הוראה מתקנת
 • תעודות מביה"ס היסודי (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • תעודות מהחטיבה ומהתיכון (יש לוודא שהכיתה מצוינת בתעודה)
 • חוות דעת של מורים ושל אנשי מקצוע אחרים (על גבי השאלון למורה)

הקפידו שהמסמכים יהיו ברורים וקריאים. מסמך שלא יהיה ברור לא יטופל. שליחת מסמכים נוספים לאחר הגשת הבקשה או שליחת ערעור על החלטה כרוכה בתשלום בסך 220 ₪. לאחר מועד סגירת ההרשמה לא יתקבל עוד חומר או ערעורים.