מידע נוסף

1. דוגמאות לתנאים שאפשר לקבל בבחינה המותאמת

     
אילו תנאים אפשר לקבל בבחינה?   אילו תנאים לא ניתן לקבל בבחינה?
1. בחינה ממוחשבת - מפע"ם / אמיר"ם   1. שימוש במילון אלקטרוני
2. בחינה בתוספת זמן   2. פטור מחלקים כלשהם בבחינה
3. תוספת זמן בחלק מהבחינה או בכולה   3. הסברים לשאלות
4. הפסקות בין פרקי הבחינה   4. סימון התשובה הנכונה בחוברת הבחינה
5. תנאים פיזיים המתאימים למגבלה גופנית כגון נכות, עיוורון או חירשות    
6. השמעת פרקי הבחינה באנגלית  
7. חוברת בחינה מוגדלת (דוגמה לטקסט מוגדל בבחינה)  
8. גיליון תשובות מוגדל (דוגמה)  
9. שימוש במחשבון לשם ביצוע ארבע פעולות החשבון  
10. הקלדת מטלת הכתיבה  
11. טמ"ס לעיוורים (מכשיר הגדלה, על-פי בקשה)  

 

2. תהליך הטיפול בהרשמה והחלטה בעניין ההתאמות

1. לאחר קליטת המסמכים ביחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) אישור על קבלתם.

2. בתוך 25 ימי עבודה מקליטת המסמכים תתקבל החלטה בעניינכם. לאחר מכן יישלח אליכם בדואר או במייל (בכפוף לאישורכם) פירוט החלטת הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות.

פרטים על מצב הטיפול בבקשה לבחינה בתנאים מותאמים מופיעים באזור האישי באתר מאל"ו.

כדי להיכנס לאזור האישי הזינו את מספר תעודת הזהות או הדרכון שבעזרתם נרשמתם ואת הסיסמה שבחרתם בעת ההרשמה לבחינה. כדי לדעת מה מצב הטיפול בבקשתכם הקליקו על "היסטוריית סטטוסים".

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) במאל"ו מסייעת לנבחנים בעלי מגבלות פיזיות רפואיות, מגבלות נפשיות, לקויות למידה ולקויות קשב וריכוז. ביחידה אנשי מקצוע בעלי תואר שני ושלישי מהתחומים פסיכולוגיה, טיפול בלקויות למידה ומדידה (פסיכומטריקה), ובמידת הצורך היא מסתייעת גם בחוות דעת של אנשי מקצוע מתחום הרפואה. תפקידה של היחידה הוא להתאים את תנאי הבחינה למגבלה או ללקות במידת האפשר, וזאת כדי לעקוף את הקשיים הנובעים ממנה. היחידה מקבלת את החלטותיה  מתוך שאיפה לשמור על מדידה תקינה ועל הוגנות כלפי כל הנבחנים.

3. שיקולים בהחלטה על אישור בחינה מותאמת

בדיון בבקשה לבחינה מותאמת חשוב לנו להתאים את תנאי הבחינה למגבלותיו של הנבחן כדי לעקוף אותן במידת האפשר, וזאת בתנאי שהמגבלה אינה פוגעת ישירות ביכולת הנבדקת בבחינה. חשוב להדגיש שההתאמה אינה בגדר פיצוי או העדפה מתקנת.

4. התאמות בבחינות הבגרות לעומת התאמות בבחינה הפסיכומטרית

גם אם אובחנתם ואושרו לכם בחינות בגרות מותאמות, ייתכן שלא תאושר לכם בחינה פסיכומטרית מותאמת או שיאושרו לכם התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות - עקב ההבדלים בין הבחינות.

למשל, מטרתן העיקרית של בחינות הבגרות היא בדיקת ידע. תוספת זמן בבחינות אלו מסייעת לנבחן להפגין את הידע שלו במלואו, ולכן אינה עומדת בסתירה למטרות הבחינה. לעומת זאת, הבחינה הפסיכומטרית נועדה לבדוק, בין השאר, גם היבטים שונים של יעילות תהליכי חשיבה. תוספת זמן עלולה לפגוע במדידה זו, ולכן היא אינה ניתנת למי שבעייתו העיקרית היא איטיות כללית בעיבוד מידע.

לידיעתכם:

· בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים בעלי לקות למידה ראשונית חמורה אשר הופיעה בשלבי הלמידה הראשונים, ומאז נודעה לה השפעה רבה על תפקודי הלמידה.

· בחינה מותאמת ניתנת לנבחנים בעלי לקות קשב ראשונית חמורה אשר הופיעה בגיל צעיר,  ומאז נודעה לה השפעה רבה הן על הלמידה  והן על תחומי חיים אחרים.

· בחינה מותאמת אינה ניתנת בשל חרדת בחינות או בשל בעיה שמקורה סביבתי, כגון חסך בלימודים.