מידע נוסף

5. זכאות לבחינות מותאמות

זכאות לבחינות מותאמות ומספר הזכאים בשנים 2019-2017

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) מטפלת בנרשמים לבחינה הפסיכומטרית, אשר מבקשים להבחן בתנאים המותאמים למגבלותיהם האישיות.

1. תנאים מותאמים ניתנים כאשר קיימת:

1.  מגבלה רפואית, פיזית או נפשית העלולה לשבש את התפקוד בבחינה.

2.  לקות למידה חמורה, בתחום אשר אינו נבדק ישירות בבחינה, אך קיומה עלול לשבש את התפקוד בבחינה.

3.  הפרעת קשב וריכוז - הפרעה ראשונית וחמורה, שהשפיעה בעבר ומשפיעה כיום על התפקוד במספר תחומי חיים ומשבשת את התפקוד בבחינה.

הפונה בבקשה להבחן בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים המתעדים את קיומה של המגבלה או הלקות, כמפורט בנוהלי ההרשמה ובאתר מאל"ו.

הצוות המקצועי של במו"ת, הכולל פסיכולוגים מומחים בעלי תואר שני ושלישי, ומומחים ללקויות למידה, בוחן את הבקשות, ובהתאם לסוג הלקות וחומרתה קובע האם הפונה זכאי לתנאים מותאמים בבחינה או לא, ואם נמצא זכאי - מה הם התנאים המתאימים לו.

במקרים שבהם חסרים מסמכים, והמסמכים המצורפים אינם מספיקים כדי לבסס את הטענה בדבר קיום הלקות, הצוות המקצועי לא יוכל לקבוע זכאות לתנאים מותאמים. במקרה כזה, ישלח לפונה מכתב שבו יפורטו המסמכים החסרים העשויים לסייע בביסוס הטענה בדבר קיום הלקות.

2. בקשה לתנאים מותאמים תדחה בעיקר במצבים הבאים:

1.  המסמכים שהוגשו מתעדים תפקוד בטווח הנורמה, ואין בהם עדות ללקות אובייקטיבית המצדיקה מתן תנאים מותאמים.

2.  המסמכים שהוגשו מתעדים לקות בתחום שהבחינה מודדת. למשל: לקות בקליטת שפה עשויה להיות הסיבה לידע דל באנגלית. אי אפשר "לעקוף" לקות זו על ידי מתן תנאים מותאמים, בבחינה הבודקת את רמת הידע באנגלית.  כמו כן לא ניתנים תנאים מותאמים בשל קשיי הבעה בכתב וניסוח, משום שכושר ההבעה בכתב נמדד ישירות בבחינה במסגרת מטלת הכתיבה. גם חוק זכויות תלמידים קובע: "אין בהוראות חוק זה כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, לאנשים עם לקות למידה כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה" (חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח 2008).
אגב, זו דוגמה נוספת לכך שלכל בחינה יש התאמות המיועדות לה, ולא נכון לתת אותן התאמות בכל הבחינות.

3.  אם הבעיה המתועדת היא שגיאות כתיב אין צורך בהתאמת תנאים, משום שבהערכת מטלת הכתיבה שגיאות כתיב אינן מובאות בחשבון.

 

בקשות לתנאים מותאמים בשנים 2019-2017

 דוח מסכם של פניות לבמו"ת - 2019

סוג מבחן סה"כ פניות % פניות מכלל הנבחנים מס' פניות קבילות** % פניות קבילות
מכלל הפניות
מס' פניות שאושרו להן התאמות % פניות שאושרו להן התאמות מכלל הפניות הקבילות
הבחינה הפסיכומטרית 4,557 5.9 3,388 74.3 2,851 84.1
אמי"ר 745 5.2 567 76.1 485 85.5
יע"ל 114 1.2 101 88.5 92 91.0
מתא"ם* 230 21.2 198 86.0 176 88.0

* כולל נבחני מתאם ששפת אמם אינה עברית ומקבלים תוספת זמן ומילון בבחינה בגין עובדה זו בלבד.
** פניות קבילות: פניות שהגיעו עד סיום ההרשמה לבחינה וצורפו להן כל המסמכים הנדרשים.

דוח מסכם של פניות לבמו"ת - 2018

סוג מבחן סה"כ פניות % פניות מכלל הנבחנים מס' פניות קבילות** % פניות קבילות
מכלל הפניות
מס' פניות שאושרו להן התאמות % פניות שאושרו להן התאמות מכלל הפניות הקבילות
הבחינה הפסיכומטרית 4,074 5.5 3,145 77.2 2,523 80.2
אמי"ר 707 4.9 558 78.9 417 74.7
יע"ל 101 0.1 94 93 86 91.4
מתא"ם* 193 18.8 170 88 136 80

* כולל נבחני מתאם ששפת אמם אינה עברית ומקבלים תוספת זמן ומילון בבחינה בגין עובדה זו בלבד.
** פניות קבילות: פניות שהגיעו עד סיום ההרשמה לבחינה וצורפו להן כל המסמכים הנדרשים.

דוח מסכם של פניות לבמו"ת - 2017

סוג מבחן סה"כ פניות % פניות מכלל הנבחנים מס' פניות קבילות** % פניות קבילות
מכלל הפניות
מס' פניות שאושרו להן התאמות % פניות שאושרו להן התאמות מכלל הפניות הקבילות
הבחינה הפסיכומטרית 3,684 5.4 2,916 79.2 2,268 77.8
אמי"ר 674 4.3 511 75.8 373 73
יע"ל 102 1.1 92 90.2 86 93.5
מתא"ם* 144 15.8 109 75.7 93 85.3

* כולל נבחני מתאם ששפת אמם אינה עברית ומקבלים תוספת זמן ומילון בבחינה בגין עובדה זו בלבד.
** פניות קבילות: פניות שהגיעו עד סיום ההרשמה לבחינה וצורפו להן כל המסמכים הנדרשים.