מידע נוסף

5. זכאות לבחינות מותאמות

זכאות לבחינות מותאמות ומספר הזכאים בשנים 2015-2013

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) מטפלת בנרשמים לבחינה הפסיכומטרית, אשר מבקשים להבחן בתנאים המותאמים למגבלותיהם האישיות.

1. תנאים מותאמים ניתנים כאשר קיימת:

1.  מגבלה רפואית, פיזית או נפשית העלולה לשבש את התפקוד בבחינה.

2.  לקות למידה חמורה, בתחום אשר אינו נבדק ישירות בבחינה, אך קיומה עלול לשבש את התפקוד בבחינה.

3.  הפרעת קשב וריכוז - הפרעה ראשונית וחמורה, שהשפיעה בעבר ומשפיעה כיום על התפקוד במספר תחומי חיים ומשבשת את התפקוד בבחינה.

הפונה בבקשה להבחן בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים המתעדים את קיומה של המגבלה או הלקות, כמפורט בנוהלי ההרשמה ובאתר מאל"ו.

הצוות המקצועי של במו"ת, הכולל פסיכולוגים מומחים בעלי תואר שני ושלישי, ומומחים ללקויות למידה, בוחן את הבקשות, ובהתאם לסוג הלקות וחומרתה קובע האם הפונה זכאי לתנאים מותאמים בבחינה או לא, ואם נמצא זכאי - מה הם התנאים המתאימים לו.

במקרים שבהם חסרים מסמכים, והמסמכים המצורפים אינם מספיקים כדי לבסס את הטענה בדבר קיום הלקות, הצוות המקצועי לא יוכל לקבוע זכאות לתנאים מותאמים. במקרה כזה, ישלח לפונה מכתב שבו יפורטו המסמכים החסרים העשויים לסייע בביסוס הטענה בדבר קיום הלקות.

2. בקשה לתנאים מותאמים תדחה בעיקר במצבים הבאים:

1.  המסמכים שהוגשו מתעדים תפקוד בטווח הנורמה, ואין בהם עדות ללקות אובייקטיבית המצדיקה מתן תנאים מותאמים.

2.  המסמכים שהוגשו מתעדים לקות בתחום שהבחינה מודדת. למשל: לקות בקליטת שפה עשויה להיות הסיבה לידע דל באנגלית. אי אפשר "לעקוף" לקות זו על ידי מתן תנאים מותאמים, בבחינה הבודקת את רמת הידע באנגלית.  כמו כן לא ניתנים תנאים מותאמים בשל קשיי הבעה בכתב וניסוח, משום שכושר ההבעה בכתב נמדד ישירות בבחינה במסגרת מטלת הכתיבה. גם חוק זכויות תלמידים קובע: "אין בהוראות חוק זה כדי לחייב התאמה של בחינה, מטלה או חלק מהן, לאנשים עם לקות למידה כאשר הדבר מתחייב מהדרישות המהותיות של הבחינה או המטלה" (חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח 2008).
אגב, זו דוגמה נוספת לכך שלכל בחינה יש התאמות המיועדות לה, ולא נכון לתת אותן התאמות בכל הבחינות.

3.  אם הבעיה המתועדת היא שגיאות כתיב אין צורך בהתאמת תנאים, משום שבהערכת מטלת הכתיבה שגיאות כתיב אינן מובאות בחשבון.

 

בקשות לתנאים מותאמים בשנים 2015-2013

מספר הבקשות / שנת בחינה 2013 2014 2015
סה"כ בקשות 4257 4222 3780
מתוכן בקשות שבהם חסרו מסמכים 583 751 637
בקשות מלאות 3774 3471 3143
בקשות שנענו בחיוב 73% 78% 73%