הרשמה לבחינת יעלנט

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

כל אדם המעוניין להיבחן בבחינת יעלנט יכול להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו. הבחינות לנרשמים באמצעות אתר מאל"ו ייערכו במרכזי הבחינות של מאל"ו ברחבי הארץ.
שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים שבו תרצו ללמוד על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינה.

אנא קראו בתשומת לב את נוהלי ההרשמה לפני שתירשמו. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את הנהלים הללו.
להרשמה לבחינה באמצעות אתר מאל"ו

הרשמה באמצעות מוסד הלימודים שהבחינה נערכת בו

מפעם לפעם בחינות יעלנט נערכות במוסדות לימוד ברחבי הארץ. לפרטים בנוגע לתהליך ההרשמה לבחינה באמצעות מוסד לימודים יש לפנות ישירות למוסד זה.
למידע לנרשמים דרך מוסדות הלימוד