הרשמה לבחינת יעלנט

הרשמה באמצעות אתר מאל"ו

כל אדם המעוניין להיבחן בבחינת יעלנט יכול להירשם לבחינה באמצעות אתר מאל"ו. הבחינות לנרשמים באתר יתקיימו במרכזי הבחינות של מאל"ו ברחבי הארץ.

שימו לב: הקפידו להירשם למוסד הלימודים שבו תרצו ללמוד על פי אותו מספר זהות או מספר דרכון זר שבאמצעותו נרשמתם לבחינה.

אנא קראו בתשומת לב את נוהלי ההרשמה לפני שתירשמו. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות לבחינה.

להרשמה לבחינה באמצעות אתר מאל"ו לחצו כאן.

הרשמה באמצעות מוסד הלימודים שבו מתבצעת הבחינה

מפעם לפעם מתקיימות בחינות יעלנט במוסדות הלימוד השונים ברחבי הארץ. לפרטים בנוגע לתהליך ההרשמה לבחינה באמצעות מוסד הלימודים יש לפנות ישירות למוסד הלימודים שבו מתבצעת הבחינה. למידע לנרשמים דרך מוסדות הלימוד לחצו כאן.