בחינת יעלנט

יעלנט היא בחינה ממוחשבת הזהה בתוכנה לבחינת יע״ל.

מידע נוסף על הבחינה מופיע בהמשך הדף.