מהי הבחינה: יע"ל

בחינת יע"ל - בחינת ידע בעברית - נועדה לבחון את רמת השליטה של הנבחן בשפה העברית. רוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ דורשים ציון בבחינת יע"ל ממי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, וממי שלא נדרש להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ונבחן בבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית.

הציון בבחינת יע"ל משמש את מוסדות הלימוד כדי למיין את הנבחנים לפי רמת העברית שלהם ולקבוע אם הם יחויבו בלימודי עברית, ואם כן - בכמה קורסים יחויבו ובאיזו רמה. יש מוסדות לימוד שדורשים ציון סף מסוים בבחינת יע"ל כתנאי קבלה ללימודים. לכל מוסד לימוד מדיניות אחרת בנוגע לשימוש בציוני בחינת יע"ל, ועליכם לברר במוסד שבו אתם מעוניינים ללמוד אם אתם צריכים להיבחן בבחינת יע"ל, ומה המשמעות של ציוני הבחינה באותו מוסד לימוד.

בחינת יע"ל אורכת כשעה וחצי, ובה ארבעה פרקים: בשלושת הפרקים הראשונים יש שאלות ברירה, ובפרק האחרון הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור. עוד על מבנה הבחינה ומרכיביה תוכלו לקרוא כאן.

מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית יכול להיבחן באותו היום גם בבחינת יע"ל, מיד לאחר סיומה של הבחינה הפסיכומטרית. במקרה כזה אין צורך ברישום נפרד ואין צורך לשלם תמורת בחינת יע"ל.

מי שרוצה להיבחן בבחינת יע"ל בנפרד, בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, צריך להירשם לבחינה ולשלם תמורתה. עוד מידע על דרכי ההרשמה לבחינה תוכלו למצוא כאן.