מהי הבחינה: יע"ל

בחינת יע"ל - בחינת ידע בעברית - נועדה לבחון רמת שליטה בשפה העברית. רוב המוסדות להשכלה גבוהה בארץ דורשים ציון בבחינת יע"ל ממי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית וממי שלא נדרשו להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ונבחנו בבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית.

הציון בבחינת יע"ל משמש את מוסדות הלימוד כדי למיין את הנבחנים לפי רמת העברית שלהם ולקבוע אם הם יחויבו בלימודי עברית, ואם כן - בכמה קורסים יחויבו ובאיזו רמה. יש מוסדות לימוד שדורשים ציון סף בבחינת יע"ל כתנאי קבלה ללימודים. לכל מוסד לימוד מדיניות אחרת בנוגע לשימוש בציוני בחינת יע"ל, ומועמדים המעוניינים לדעת אם הם צריכים להיבחן בבחינת יע"ל ומה תהיה המשמעות של ציוני הבחינה צריכים לברר זאת במוסד שבו הם מעוניינים ללמוד.

בחינת יע"ל אורכת כשעה וחצי, ויש בה ארבעה פרקים: בשלושת הפרקים הראשונים יש שאלות ברירה, ובפרק האחרון הנבחנים נדרשים לכתוב חיבור. עוד על מבנה הבחינה ומרכיביה אפשר לקרוא כאן.

מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית יכול להיבחן באותו היום גם בבחינת יע"ל, מיד לאחר סיומה של הבחינה הפסיכומטרית. במקרה כזה אין צורך ברישום נפרד ואין צורך לשלם תמורת בחינת יע"ל.

מי שרוצה להיבחן בבחינת ידע בעברית בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית, צריך להירשם לבחינת יעלנט ולשלם תמורתה. עוד מידע על דרכי ההרשמה לבחינה תוכלו למצוא כאן.