בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

8.7.19

7.10.19

27,29.12.19
כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.11.19

6.2.20

6-7.4.20
י"ב-י"ג ניסן תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.2.20

17.5.20

בחינה בתנאים מותאמים- 24.5.20

2.7.20
י' תמוז תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

13.5.20

11.8.20

2-3.9.20
י"ג-י"ד אלול תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

7.7.20

11,13.12.20
כ"ה כסלו, כ"ז כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

מחיר בחינת יע"ל

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד