בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

11,13-14.12.20
כ"ה, כ"ז-כ"ח כסלו תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

20.10.20

21.1.21

23-26.3.21

י'-י"ג ניסן תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

2.2.21

4.5.21

1.7.21

כ"א תמוז תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.5.21

11.8.21

1-2.9.21

כ"ד-כ"ה אלול תשפ"א

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

6.7.21

11.10.21

3,5.12.21

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

11.10.21

13.1.22

מחיר בחינת יע"ל

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד