בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

מומלץ לבצע את ההרשמה לבחינת יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית באופן מקוון דרך אתר מאל"ו. להרשמה לבחינה לחצו כאן.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

17.5.23

15.8.23

מחיר בחינת יע"ל

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  272
 • הרשמה מאוחרת
  410
 • הרשמה ביום הבחינה *
  680
 • שינוי מועד הבחינה
  49
*לא מתקיימים בכל מועד