בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

13-14.4.22

י"ב-י"ג ניסן תשפ"ב

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

15.2.22

7.7.22

ח' תמוז תשפ"ב

טרם נקבע

עברית

17.5.22

5-6.9.22

ט'-י' אלול תשפ״ב

טרם נקבע

עברית

12.7.22

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

טרם נקבע

עברית

1.11.22

מחיר בחינת יע"ל

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד