בחינת יע"ל

לנרשמים לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית בגרסת נייר ועפרון.

אין אפשרות להירשם בנפרד לבחינת יע"ל. כל אדם שנרשם לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשום אוטומטית לבחינת יע"ל שתיערך מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית.
בחינת יע"ל בהרשמה נפרדת זמינה מעתה בגרסת ממוחשבת בלבד. ניתן להירשם לבחינת יעלנט.

מידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.