בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

17-18.4.19
י"ב-י"ג ניסן תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

25.2.19

26.5.19

בחינה בתנאים מותאמים: 29.5.19

4.7.19
א' תמוז תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

14.5.19

12.8.19

2-3.9.19
ב'-ג' אלול תשע"ט

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

8.7.19

13.10.19

27,29.12.19
כ"ט כסלו, א' טבת תש"פ

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.11.19

6.2.20

מחיר בחינת יע"ל

 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד