בחינת יע"ל

בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.

בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים: בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום) או בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום).

מועדים, מחירים ומידע נוסף על הבחינה מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של בחינת יע"ל

תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך סיום הרשמה:
תחזית לדיווח ציונים:

23,25.12.22

כ"ט כסלו, א' טבת תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

2.11.22

2.2.23

2-3.4.23

י"א-י"ב ניסן תשפ"ג

דרום, י-ם, מרכז, צפון

עברית

5.2.23

16.5.23
בחינות בתנאים מותאמים: 24.5.23

5.7.23

ט"ז תמוז תשפ״ג

טרם נקבע

עברית

17.5.23

15.8.23

4-5.9.23

י"ח-י"ט אלול תשפ״ג

טרם נקבע

עברית

11.7.23

מחיר בחינת יע"ל

*לא מתקיימים בכל מועד
 • הרשמה רגילה
  258
 • הרשמה מאוחרת
  387
 • הרשמה ביום הבחינה *
  645
 • שינוי מועד הבחינה
  46
*לא מתקיימים בכל מועד