מבחן רמ"א אינו מואץ, והזמן המוקצב לו נדיב יחסית. עם זאת, במקרים מסוימים, תינתן תוספת זמן של 25%.   

לצורך בקשת התאמה זו יש לפנות בכתב אל:

 

המרכז הארצי לבחינות והערכה

היחידה לבחינות מותאמות

ת"ד 26015

ירושלים 9126001

 

 

           

עבור כל הפונים: יש לצרף לבקשה שאלון לפונה. לא יטופלו בקשות ללא שאלון לפונה.

במקרה של לקות למידה: בנוסף לשאלון לפונה, יש לצרף אבחון עדכני המעיד על לקות קריאה ראשונית בשפת האם, ונתונים כמותיים על התפקוד באנגלית.

חשוב להדגיש כי תפקוד נמוך באנגלית, בפני עצמו, אין בו כדי להעיד על לקות למידה. רבים מתקשים בקריאה בשפה זרה, וההבדל בין קושי בתפקוד לבין לקות למידה נקבע על סמך קיומה של לקות למידה בשפת האם.

לקות כזו באה לידי ביטוי בשלבים הראשונים של רכישת הקריאה בשפת האם.
לפיכך, האבחון המוגש לצורך התאמה בבחינה צריך לכלול נתונים המעידים על לקות למידה ראשונית בקריאה בשפת האם (כגון: קושי ברכישת הקריאה, תפקוד לקוי במנגנונים העומדים בבסיס  הקריאה וכד'). ללא נתונים אלו - לא תאושר תוספת זמן בבחינה.

בבחינת רמ"א לא ניתנות התאמות בשל הפרעת קשב וריכוז.

 במקרה של מגבלה פיזית או נפשית: בנוסף לשאלון לפונה, יש לצרף לבקשה שאלון בהתאם למגבלה:

       מגבלה או בעיה רפואית או פיזית כללית

       לקות ראיה

       לקות שמיעה

       בעיה נפשית

 

את כל המסמכים, כמפורט להלן, יש להעביר למרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד יום סיום ההרשמה לבחינה. לצערנו, לא נוכל לדון במסמכים שהגיעו באיחור או במסמכים שהגיעו בפקס.

לאחר קליטת המסמכים ביחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) יישלח אליכם בדואר או במייל אישור על קבלתם.

בתוך 25 ימי עבודה מקליטת המסמכים תתקבל החלטה בעניינכם. לאחר מכן יישלח אליכם בדואר או במייל פירוט החלטת הצוות המקצועי של היחידה לבחינות מותאמות.

ההתאמה היחידה האפשרית במבחן רמ"א היא תוספת זמן של 25%.

מי שזקוק לתנאים אחרים או נוספים, ירשם לבחינת אמי"ר, ויגיש את בקשתו לתנאים מותאמים על פי ההנחיות המפורטות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מידע נוסף על התאמת תנאים בבחינת רמ"א