מערכות המיון ללימודי רפואה נועדו לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, כגון כישורי תקשורת בין-אישית, מודעות עצמית, בגרות והיכולת להתמודד עם מצבים שונים. המועמדים מוערכים על סמך התנהגותם, דעותיהם, עמדותיהם ותיאורי החוויות שהציגו. אין צורך להתכונן לימי ההערכה. עם זאת, מומלץ לבוא לימי ההערכה רעננים מבחינה פיזית ונפשית.

למערכות מו"ר ומרק"ם שני חלקים: מרכז הערכה ושאלון אישי-ביוגרפי. לכל מערכת מרכז הערכה משלה, ואילו חלק השאלון משותף לשתי המערכות.

מועמד רשאי להיבחן במערכת מיון אחת בלבד בשנה, כלומר להשתתף במרכז הערכה אחד בלבד.

כל המועמדים יזומנו לשני ימי בחינה: יום מילוי שאלון אישי-ביוגרפי ויום שבו ישתתפו במרכז הערכה - של מערכת מו"ר או של מערכת מרק"ם.

 

 

עלון הדרכה למו"ר - מרק"ם
תקצירי המטלות משנים קודמות
שאלות ותשובות
חישוב הציונים במערכות מו"ר מרק"ם ומר"ב
   
תשלום עבור מערכת מרק"ם - יום מילוי שאלון אישי-ביוגרפי