בחינות מו"ר ומרק"ם

המועדים הקרובים של בחינות מו"ר ומרק"ם

שם הבחינה:
תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

שאלון ביוגרפי

5.7.19

האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון

2.6.19

8.8.19

מרכז הערכה של מו"ר

7-9.7.19, 14.7.19

2.6.19

8.8.19

מרכז הערכה של מו"ר

8-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

2.6.19

8.8.19

מרכז הערכה של מרק"ם

7-11.7.19, 14-18.7.19, 21.7.19

2.6.19

8.8.19

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

 • מו"ר - שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
  1863
 • מרק"ם -
  שאלון ביוגרפי
  286
 • מרק"ם -
  מרכז הערכה *
  1577
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית