מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2022

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

1.7.22

שאלון אישי-ביוגרפי

בפקולטות לרפואה

17.5.22

15.8.22

3-5.7.22, 12.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

15.8.22

4-7.7.22, 10-14.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

15.8.22

4-7.7.22, 10-14.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

15.8.22

21.7.22, 24-28.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מסלול צמרת – מרכז הערכה

29.8.22

מחירי המערכות

  • מרכז הערכה
    1,391
  • שאלון אישי-ביוגרפי
    315