מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

זימון לבחינה יישלח ע"י מאל"ו על פי רשימות מועמדים שיועברו לו ע"י האוניברסיטאות הממיינות מועמדים לרפואה באמצעות מערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2022

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בהמשך בעלון למועמדים

23.6.23

12.5.23

מרכז הערכה

הטכניון

26-29.6.23, 2-5.7.23, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

25-29.6.23, 2-6.7.23, 9.7.23, 13.7.23, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

4-6.7.23, 9.7.23, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה – מסלול צמרת

13.7.23, 16-20.7.23, לא בהכרח בכל הימים

מחירי המערכות - יפורסמו בהמשך