מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2021

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תחזית לדיווח הציונים:
הערות:

18.6.21

שאלון אישי-ביוגרפי

אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, הטכניון

25.7.21

לא בהכרח בכל המקומות.
בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה.

23-30.6.21

מרכז הערכה

25.7.21

לא בהכרח בכל הימים

20-30.6.21

מרכז הערכה

25.7.21

לא בהכרח בכל הימים

11-15.7.21

מסלול צמרת – מרכז הערכה

25.7.21

לא בהכרח בכל הימים

מחירי מערכות מו"ר/מרק"ם

  • שאלון אישי-ביוגרפי
    304
  • מרכז הערכה
    1619