מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

זימון לבחינה יישלח ע"י מאל"ו על פי רשימות מועמדים שיועברו לו ע"י האוניברסיטאות הממיינות מועמדים לרפואה באמצעות מערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2023

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם יפורסמו בהמשך

מחירי המערכות

  • מרכז הערכה
    1,569
  • שאלון אישי-ביוגרפי
    331