מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2019

המועדים הקרובים של בחינות מו"ר ומרק"ם

שם הבחינה:
תאריך הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

שאלון ביוגרפי

5.7.19

האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל אביב
הטכניון

2.6.19

7.8.19

מרכז הערכה של מו"ר

7-9.7.19, 14.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

2.6.19

7.8.19

מרכז הערכה של מו"ר

8-11.7.19, 14-18.7.19, 21-22.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

2.6.19

7.8.19

מרכז הערכה של מרק"ם

7-11.7.19, 14-18.7.19, 21-22.7.19

בהתאם למספר הנבחנים, ולא בהכרח בכל הימים

2.6.19

7.8.19

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
 • מו"ר - שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
  1863
 • מרק"ם -
  שאלון ביוגרפי
  286
 • מרק"ם -
  מרכז הערכה *
  1577
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית