מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2019

מועדי בחינות הקבלה לפקולטות לרפואה לקראת שנת הלימודים תשפ"א יתקיימו החל מאמצע יוני 2020. המועדים המדוייקים יפורסמו בהמשך.

מחירי בחינות מו"ר ומרק"ם

*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
 • מו"ר - שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
  1863
 • מרק"ם -
  שאלון ביוגרפי
  286
 • מרק"ם -
  מרכז הערכה *
  1577
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית