מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

1.7.22

שאלון אישי-ביוגרפי

בפקולטות לרפואה

17.5.22

3-5.7.22, 12.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

4-7.7.22, 10-14.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

הטכניון

4-7.7.22, 10-14.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

האוניברסיטה העברית

21.7.22, 24-28.7.22, לא בהכרח בכל הימים

מסלול צמרת – מרכז הערכה

האוניברסיטה העברית