מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

עדכון על שינויים במערכות המיון למועמדים ללימודי רפואה לשנת הלימודים תשפ"א במסלולים השש־שנתיים והארבע־שנתיים (מו"ר, מרק"ם ומר"ב)

מועדי הבחינות הקרובות

המערכת:
הבחינה:
מקום הבחינה:
תאריך הבחינה:
תחזית לדיווח ציונים:

מסלול 4 שנתי, מסלול 6 שנתי, עתודה

שאלון ביוגרפי

24.7.20

30.8.2020

מסלול 6 שנתי – האוניברסיטה העברית

מרכז הערכה

26-29 ביולי, 2-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 9-10 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מסלול 6 שנתי -אוניברסיטת תל אביב והטכניון

מרכז הערכה

מסר תל השומר

26-29 ביולי, 2-3 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מסלול 4 שנתי – אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אריאל

מרכז הערכה

מסר תל השומר

4-6 באוגוסט, 9 באוגוסט. סה"כ 4 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

עתודה

מרכז הערכה

9-13 באוגוסט, 16 באוגוסט. סה"כ 6 ימים. לא בהכרח בכל הימים.

30.8.2020

מחירי בחינות קבלה ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים

*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
  • שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
    1893
  • שאלון ביוגרפי
    293
  • מרכז הערכה *
    1600
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית