מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

 

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

תאריך הבחינה:
הבחינה:
שפות הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
הערות:

18.6.21

שאלון אישי-ביוגרפי

עברית

12.5.21

בכפוף לשינויים שייתכנו עקב מגפת הקורונה