מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

זימון לבחינה יישלח ע"י מאל"ו על פי רשימות מועמדים שיועברו לו ע"י האוניברסיטאות הממיינות מועמדים לרפואה באמצעות מערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב.

עלון הדרכה לנבחנים 2024

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

המועדים הקרובים של מערכות מו"ר ומרק"ם

תאריך הבחינה:
הבחינה:
מיקום הבחינה:
תאריך אחרון לבקשת תנאים מותאמים:
תחזית לדיווח ציונים:

19.7.24

שאלון אישי-ביוגרפי

יפורסם בעלון למועמדים

5.6.24

28.8.24

14-29.7.24, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

ירושלים

28.8.24

14-17.7.24, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

28.8.24

15-31.7.24, לא בהכרח בכל הימים

מרכז הערכה

הטכניון

28.8.24