מערכות מו"ר ומרק"ם

מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים
שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.

מועדים, מחירים ומידע נוסף על המערכות מופיעים בהמשך הדף.

עלון הדרכה 2020

 

מועדי בחינות הקבלה לפקולטות לרפואה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב יתקיימו החל מאמצע יוני 2021. המועדים המדויקים יפורסמו בהמשך.

מחירי בחינות קבלה ללימודי רפואה במסלולים השש-שנתיים

*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית
  • שאלון ביוגרפי ומרכז הערכה
    1893
  • שאלון ביוגרפי
    293
  • מרכז הערכה *
    1600
*משולם ישירות לאוניברסיטה העברית