שאלות ותשובות - מערכות מו"ר ומרק"ם

כמה פעמים ניתן להיבחן במו"ר או במרק"ם?

מועמד רשאי להיבחן רק במערכת מיון אחת בשנה.

כיצד נעשה התשלום?

בזימון יופיעו הנחיות מדויקות בנוגע לתשלום. התשלום ייעשה באינטרנט, באמצעות כרטיס אשראי. מועמד שמעוניין להיבחן חייב לשלם בתוך 48 שעות מקבלת הזימון.

האם ניתן להיבחן רק בחלק אחד של מערכת המיון?

לא ניתן להיבחן רק בחלק אחד. מועמדים שנבחנו בעבר ומעוניינים להיבחן שוב השנה חייבים להיבחן הן ביום השאלונים והן במרכז ההערכה.

האם ניתן להשתמש בציונים משנים קודמות?

ציוניהם של מועמדים שנבחנו במערכות מו"ר או מרק"ם בשנתיים האחרונות תקפים לצורך קבלה לשנת הלימודים הקרובה.

איזה ציון ייחשב למי שיש לו כמה ציונים תקפים (משנים שונות)?

הציון שייחשב יהיה הציון הגבוה ביותר.