שאלות ותשובות - מערכות מו"ר ומרק"ם

מה ההבדלים בין מו"ר ומרק"ם?

למערכות מו"ר ומרק"ם שני חלקים: מרכז הערכה ושאלונים. לכל מערכת מרכז הערכה משלה, ואילו חלק השאלונים משותף לשתי המערכות. פרטים לגבי תוכן המערכות נמצאים בעלון ההדרכה למו"ר-מרק"ם.

האם ניתן לבחור האם להיבחן במו"ר או במרק"ם?

המועמדים אינם יכולים לבחור במערכת המיון שייבחנו בה. מועמדים הנבחנים מטעם הטכניון ו/או מטעם אוניברסיטת ת"א בלבד, ייבחנו במו"ר. מועמדים הנבחנים רק מטעם האוניברסיטה העברית, ייבחנו במרק"ם. מועמדים הנבחנים גם מטעם הטכניון ו/או מטעם אוניברסיטת ת"א, וגם מטעם האוניברסיטה העברית - יזומנו באופן אקראי למו"ר או למרק"ם.

מתי מתקיימות בחינות מו"ר ומרק"ם?

בדרך כלל יש מועד אחד בשנה, בין סוף מאי לתחילת יולי. למרק"ם מועד נוסף המיועד למועמדים לעתודה הצבאית ולמועמדים שלמדו כבר באוניברסיטה. פרטים נוספים באוניברסיטה העברית.

כמה פעמים ניתן להיבחן במו"ר או במרק"ם?

מועמד רשאי להיבחן רק במערכת מיון אחת בשנה.

האם ניתן לבחור את מקום מילוי השאלונים?

מועמדי מו"ר יכולים לבחור להיבחן ביום השאלונים באוניברסיטת תל-אביב או בטכניון דרך מערכת הרישום. מועמדי מרק"ם ייבחנו ביום השאלונים בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

האם ניתנת אפשרות לבחור את ימי הבחינה?

יום השאלונים של מערכות מו"ר ומרק"ם מתקיים בתאריך אחד בלבד ולא ניתן לשנותו. במערכת מו"ר תתאפשר בחירה במקבץ ימי הערכה, והמועמד ישובץ ליום אחד מימי המקבץ שבחר בו. במערכת מרק"ם ייעשה השיבוץ על ידי האוניברסיטה העברית.

כיצד מקבלים זימון לבחינה?

הזימונים נשלחים בדואר אלקטרוני. הזימונים למועמדים במערכת מו"ר נשלחים על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והזימונים למועמדים במערכת מרק"ם יישלחו על ידי האוניברסיטה העברית. הזימון לבחינה נעשה לפי רשימות המועברות על ידי המוסדות, והוא נשלח למועמדים העומדים בסף הקבלה למוסד שנרשמו אליו.

כיצד נעשה התשלום?

בזימון יופיעו הנחיות מדויקות בנוגע לתשלום. התשלום ייעשה באינטרנט, באמצעות כרטיס אשראי. מועמד שמעוניין להיבחן חייב לשלם בתוך 72 שעות מקבלת הזימון.

האם ניתן להיבחן רק בחלק אחד של מערכת המיון?

לא ניתן להיבחן רק בחלק אחד. מועמדים שנבחנו בעבר ומעוניינים להיבחן שוב השנה חייבים להיבחן הן ביום השאלונים והן במרכז ההערכה.

האם ניתן להשתמש בציונים משנים קודמות?

ציוניהם של מועמדים שנבחנו במערכות מו"ר או מרק"ם בשנתיים האחרונות תקפים לצורך קבלה לשנת הלימודים הקרובה.

איזה ציון ייחשב למי שיש לו כמה ציונים תקפים (משנים שונות)?

הציון שייחשב יהיה הציון הגבוה ביותר.